2011 Yayınları
Kitap Bölümü

Kaya, G., & Altun, A. (2011). A Learner Model for Learning Object Based Personalized Learning Environments. Metadata and Semantic Research. In E. García-Barriocanal, Z. Cebeci, M. C. Okur & A. Öztürk (Eds.), (Vol. 240, pp. 349-355): Springer Berlin Heidelberg.

Mazman, S. G., & Altun, A. (2011). Individual differences in different level mental rotation tasks: an eye movement study. In D. Ifenthaler, & P. Isaias (Eds.), Research Methods in e-Learning Systems. New York: Springer.

Makaleler

Kaya, G. ve Usluel, Y.K. (2011). Öğrenme-öğretme süreçlerinde BİT entegrasyonunu ve kullanımını etkileyen faktörlere yönelik içerik analizi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 48-67.

Yıldız, B. ve Tüzün, H. (2011). Üç-boyutlu sanal ortam ve somut materyal kullanımının uzamsal yeteneğe etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 498-508.

Pala, F. K. ve Erdem, M. (2011). Öğrenci yönetimli çevrimiçi tartışmalara katılılmın yönetme sorumluluğu ve öğrenme stilleri açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 360-371.

Atal, D. ve Usluel, Y. K. (2011). İlköğretim öğrencilerinin okul içinde ve dışında teknoloji kullanımları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 24-35.

Alsancak, D. ve Altun, A. (2011). Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında Geçişken Bellek ile Grup Uyumu, Grup Atmosferi ve Performans Arasındaki İlişki. Eğitim Teknolojisi: Kuram ve Uygulama, 1 (2), 1-16.

Pala, F. K. ve Erdem, M. (2011). Dijital Oyun Tercihi ve Oyun Tercih Nedeni ile Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Öğrenme Stili Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Çalışma, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2), 53-71.

Yeniad, M., Mazman, S. G., Tüzün, H. ve Akbal, S. (2011). Bir bölüm web sitesinin otantik görevler ve göz izleme yöntemi aracılığıyla kullanılabilirlik değerlendirmesi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2), 147-173.

Dağhan, G. ve Akkoyunlu, B. (2011). Maggie McVay Lynch öğrenme stili envanterinin Türkçe'ye uyarlanma çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,  40, 117 – 126.

Bayrak, F. ve Usluel, Y.K.  (2011). “Ağ Günlük Uygulamasının Yansıtıcı Düşünme Becerisi Üzerine Etkisi”, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 40, 93-104.

Akgün, E.,  Nuhoğlu, P., Tüzün, H., Kaya, G. ve Çınar, M. (2011). Bir Eğitsel Oyun Tasarımı Modelinin Geliştirilmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. 1(1), 41-61.

Mazman, S. G. ve Usluel, Y. K. (2011). Gender Differences in Using Social Networks.  TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology – 10(2), 133-139.

Mazman, S. G. ve Usluel, Y.K. (2011). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme-Öğretme Süreçlerine Entegrasyonu: Göstergeler ve Modeller. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama.1(1).62-80.

Bildiriler

Bas, T., & Tuzun, H. (2011). Evaluation of the usability of educational web media: A case study of GROU.PS. 4th International Conference of Education, Research and Innovation Proceedings (pp. 6738-6742).

Demiraslan Cevik, Y. & Andre, T. (2011). Examining Student Teachers' Decision Making Processes in Case-based Learning Environments. Presented at the 2011 AECT International Convention, November 8-12, Jacksonville, Florida, USA

Demiraslan Cevik, Y. (2011). A Correlational Study on Preservice Teachers' Individual Differences and Course Related Performances. Presented at the 2011 AECT International Convention, November 8-12, Jacksonville, Florida, USA

Demiraslan Cevik, Y. & Andre, T. (2011). Preservice Teachers' Reason-based Decisions in Case-based Learning Environments. Presented at the 2011 AECT International Convention, November 8-12, Jacksonville, Florida, USA

Akıncı, A., Kurtoğlu, M., Pala, F.K. & Tüzün, H.(2011). Usability Testing of the Registrar's Office Web Site of a Turkish University. Presented at the 2011 AECT International Convention, November 8-12, Jacksonville, Florida, USA

Akçapınar, G., Coşgun, E., & Altun, A. (2011). Prediction of Perceived Disorientation in Online Learning Environment with Random Forest Regression. Paper presented at the Proceedings of the 4th International Conference on Educational Data Mining., July 6-8, Eindhoven, Netherlands.

Özkök, A. (2011). Digital Learning Environment for Transdisciplinary Studies. Presented at The 1st International Conference Art, Science and Technology: Interaction between Three Cultures, 01-02th June, Karmiel, Israel.

Bayrak, F., Altun, A., Akkoyunlu, B. (2011). Paper-Pencil Tests vs Online Tests: Investigation Of Consistency In A Latitudinal Study.  Presented at the 14th International Conference Evaluation In Education In The Balkan Countries, 16-18th June, Belgrade, Serbia.

Akıncı, A., Bilgiç, H.G., Tüzün, H., Çınar, M., Kalaycı, E., Yıldırım, D. & Yüksel, Y. (2011). Yerleşik Bir Dersin Uzaktan Eğitim İçin Yeniden Tasarımı. Presented at the 11th International Educational Technology Conference (IETC 2011), 25th-27th May, İstanbul, Turkey.

Usluel, Y.K. , Kalaycı, E., Bilgiç, H. G., Uslu N. (2011). Öğrenme-öğretme süreçlerine BİT entegrasyonu ve mesleki gelişim:  FATİH projesi örneği. Presented at the 11th International Educational Technology Conference (IETC 2011), 25th-27th May, İstanbul, Turkey.

Aşkar, P., Altun, A., Cangöz, B. & Mazman, S.G. (2011). E-öğrenme İçin Ontoloji ve Bilişsel Profil Uygulamaları. Presented at the 11th International Educational Technology Conference (IETC 2011), 25th-27th May, İstanbul, Turkey.

Kaya, G. & Altun, A. (2011). Öğrenme Nesneleri İçin Ontoloji Tabanlı Gezinim Aracının Değerlendirilmesi. Presented at the 11th International Educational Technology Conference (IETC 2011), 25th-27th May, İstanbul, Turkey.

Usluel, Y.K. ve Mazman, S.G. (2011). Benimseme Sürecinde Bireylerin Temkinlilik ya da Yenilikçiliğini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçme Aracı. Presented at the 11th International Educational Technology Conference (IETC 2011), 25th-27th May, İstanbul, Turkey.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara - E-posta: bote@hacettepe.edu.tr