2017 Yayınları
Makaleler

Keskin, S , Seferoğlu, S . (2017). Öğretmen Adaylarının Aidiyet Duyguları ve Araştırma Topluluğu Algılarıyla İlgili Bir İnceleme. (An Investigation of Prospective Teachers’ Sense of Belonging and Perceptions of the Community of Inquiry). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0 (44), 90-114. DOI: 10.21764/maeuefd.309133

Yurdugül, H., & Demir, Ö. (2017). Öğretmen yetiştiren lisans programlarındaki öğretmen adaylarının e-öğrenmeye hazır bulunuşluklarının incelenmesi: Hacettepe üniversitesi örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(4),896-915. doi: 10.16986/HUJE.2016022763.

Öztürk, E., Erdem, M., ve Deryakulu, D. (2017). Toplumsal Buradalık ve Öğretimsel Buradalığın Bilişsel Buradalığı Yordama Gücü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1319-1336.

Şahin, M., Keskin, S., Özgür, A., & Yurdugül, H. (2017).E-öğrenme ortamlarında öğrenen özelliklerine dayalı etkileşim profillerinin belirlenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 172 - 192. DOI: 10.17943/etku.297075

Dağhan, G., Nuhoğlu Kibar, P., Menzi Çetin, N., Telli, E., & Akkoyunlu, B. (2017). Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının bakış açısından 21. yüzyıl öğrenen ve öğretmen özellikleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 215-235. doi: 10.17943/etku.305062

Nuhoğlu Kibar, P., & Akkoyunlu, B. (2017). Fostering and assessing infographic design for learning: the development of infographic design criteria. Journal of Visual Literacy, 36(1), 20-40. doi: 10.1080/1051144X.2017.1331680

Alemdag, E.& Erdem, M. (2017). Designing an e-mentoring program for novice teachers in Turkey and investigating online interactions and program outcomes. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning. DOI: 10.1080/13611267.2017.1327394

Bildiriler

Demir, Ö., & Seferoğlu, S. S. (2017, Ekim). İşbirlikli problem çözmenin kodlama öğretimine yansıması olarak eşli kodlamanın incelenmesi. 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2017), İzmir, Turkey.

Demir, Ö., & Yurdugül, H. (2017, Ekim). Akademisyenlerin E-Öğrenmeye Hazır Bulunuşluğu: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2017), İzmir, Turkey.

Tepgeç, M., Uçar, B., & Demiraslan Çevik, Y. (2017, Ekim). Uzmanların gözünden öğretim teknolojisi alanının tanımlanmasına ve geleceğine ilişkin bir değerlendirme. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), İzmir, Türkiye.

Tepgeç, M., Ateş, C., Uçar, B., & Demiraslan Çevik, Y. (2017, Ekim). Alanımızın tanımlanması ve medya-yöntem tartışmasına yönelik öğretmen adaylarının görüşleri. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), İzmir, Türkiye.

Tepgeç, M. & Demiraslan Çevik, Y. (2017, Ekim). Çözümlü örnek tasarım ilkelerine dayalı bir web tabanlı öğrenme ortamının tasarlanması: Algoritma öğretimi örneği. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), İzmir, Türkiye.

Barın Özkan, S. & Demiraslan Çevik, Y. (2017, Ekim). Örnek olay tabanlı çevrimiçi öğrenme ortamlarında üstbilişsel strateji kullanım desteğinin problem çözme süreçlerindeki etkisi. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), İzmir, Türkiye.

Barın Özkan, S. & Demiraslan Çevik, Y. (2017, Ekim). Örnek olay tabanlı çevrimiçi öğrenme sürecine ilişkin öğrenci görüşleri. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), İzmir, Türkiye.

Özkök, G. A., Walker, S. & Tütüncü, H. (2017, October). Students' Perceptions of Psycho-Social Properties in Blended Synchronous Learning Environments: A Comparative Study. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), İzmir, Türkiye.

Akçapınar, G., & Bayazıt A(2017, Ekim). Öğrencilerin Video İzleme Örüntülerinin Zaman Serisi Grafikleri ile Analiz Edilmesi. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), İzmir, Türkiye.

Akçapınar, G., & Altun, A(2017, Ekim). Başarısız Olma Riski Yüksek Öğrencilere Yönelik Öğrenme Analitiklerine Dayalı Bir Erken Uyarı Modeli Geliştirilmesi. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), İzmir, Türkiye.

Sarıca, H., & Usluel, Y. K(2017, Ekim). Eğitsel bağlamda atölye temelli dijital hikâye anlatımı süreci: Sorunlar, gereksinimler ve öneriler. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), İzmir, Türkiye.

Demir, Ö., Tuluk, A., Ay, K., Özçelik, F., & Tüzün, H. (2017, August). The evaluation of e-government web portal in Turkey through eye-tracking method. 2017 European Conference on Educational Research (ECER 2017), Copenhagen, Denmark.

Bakir, E., Aydin, B., Keskin, S., & Yurdugül, H. (2017, August). An Investigation of Digital Citizenship and Cyberloafing Status of Prospective Teachers. Paper presented at European Conference on Educational Research 2017, (ECER 2017), Copenhagen, Denmark.

Yigit, M. F., Keskin, S., Okur. S., & Yurdugül, H. (2017, August). Investigating The Relationship Between Cyberbullying and Perceived Social Support in Primary School Students.   Paper presented at European Conference on Educational Research 2017, (ECER 2017), Copenhagen, Denmark.

Akçapınar, G., & Bayazıt, A. (2017). The Effects of Different Task Types on Learners' Video Viewing Behavior. Paper presented at the ISNITE 2017- International Symposium, New Issues on Teacher Education Symposium, Gdansk, Poland.

Sarıca, H. Ç., & Usluel, Y. K. (2017, August). Investigation of the Use of Digital Storytelling as a Means of Self-Understanding in Teacher Education.Paper presented at the ECER (The European Conference on Educational Research) 2017, Copenhangen, Denmark.

Keskin, S., Şahin, M. & Yurdugül, H. (2017, Mayıs). Ortaokul Öğrencilerinin Oyun ve Oyuncu Etkileşiminin Cinsiyete Dayalı Olarak İncelenmesi11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2017), Malatya, Türkiye.

Keskin, S., Şahin, M. & Yurdugül, H. (2017, Mayıs).  BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Dijital OyunOynama Platformu ve Oyun Oynama Amaçlarına İlişkin Tercihlerinin AnalitikHiyerarşi Süreci (AHS) ile Belirlenmesi.11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2017), Malatya, Türkiye.

Şahin, M., Keskin, S. & Yurdugül, H. (2017, Mayıs).  E-öğrenme Tasarımları İçin Öğrenen Özellikleri ve Etkileşim Değişkenlerinin Öznitelik Seçim Algoritmaları İle Belirlenmesi. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2017), Malatya, Türkiye.

Şahin, M., Keskin, S. & Yurdugül, H. (2017, Mayıs).  Böte Bölümü Öğrencilerinin Meslek Tercihlerine Dayalı Öğrenme Önceliklerinin Belirlenmesi. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2017), Malatya, Türkiye

Akçapınar, G., & Bayazıt, A. (2017, Mayıs). Farklı Öğrenme Yaklaşımına Sahip Öğrencilerin Video İzleme Davranışlarının Video Analitik Yöntemi ile İncelenmesi. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye.

 Bayazıt, A., & Akçapınar, G. (2017, Mayıs). Çevrimiçi Dersler için Video Analitik Aracının Tasarlanması ve Geliştirilmesi. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye.

Dağhan, G., Gündüz, A. Y., & Akkoyunlu, B. (2017). Mobil öğrenmenin pedagojik boyutuna ilişkin yeni bir kavram: Mobil sayısal okuryazarlık. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS 2017), Malatya, Türkiye.

Sarıca, H. Ç., Tekeli, P., & Usluel, Y. K. (2017, Mayıs). Eğitsel bağlamda dijital hikâye anlatımı konusunda Türkiye’de yapılmış araştırmalara ilişkin bir içerik analizi çalışması. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye.

Akın, T. & Usluel, Y. K. (2017, Mayıs). Erken Çocukluk Özel Eğitiminde Gelişim İzleme ve Raporlama Süreci: Var Olan Durum ve Gereksinimler. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye.

Akın, T., Temizkan, M., Tanış, H. & Usluel, Y. K. (2017, Mayıs). Eğitim Alanında Türkiye’de Yapılan Tasarım Tabanlı Araştırmalarda Kullanılan Modeller: Bir Sistematik Betimsel Tarama. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye.

Özkök, G. A., Tutulmaz, M. & Çoban, T. (2017, Mayıs). Öğrenme Nesneleri Tasarım ve Geliştirme Modellerinin Betimsel Tarama Yöntemiyle Karşılaştırmalı Analizi. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye.

Özkök, G. A., Tütüncü, H. (2017, Mayıs). Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Eko-Sisteminin Temel Bileşenlerinden Canlı Sınıf Uygulamasının Kullanım Profillerinin İncelenmesi. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye.

Özkök, G. A., Can, S., Bayat, İ., Tigel, H. (2017, Mayıs). Teknoloji Destekli Yabancı Dil Öğretiminde Yenilikçi Modellerin Betimsel Tarama Yöntemiyle İncelemesi. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye.

İltüzer, Y. & Demiraslan Çevik, Y. (2017, Mayıs). Çoklu ortamlarda farklı öz açıklama yapılarının kullanımı. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye.

İltüzer, Y. & Demiraslan Çevik, Y. (2017, Mayıs). Çözümlü örnek tasarım ilkelerine dayalı çevrimiçi ortam tasarımı ve ortama ilişkin öğrenci görüşleri. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye.

Dağhan, G. & Demiraslan Çevik, Y. (2017, Mayıs). Bilişim teknolojileri (BT) öğretmenlerinin BT öğretim ortamlarında yaşadıkları sorunların öğretmen adayları gözünden incelenmesi. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye.

Tepgeç, M. & Demiraslan Çevik, Y. (2017, Mayıs). Algoritma öğretiminde çözümlü örnek yöntemlerinin öğretim verimliliği açısından incelenmesi. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye.

Uçar,. B. & Demiraslan Çevik, Y. (2017, Mayıs). Öğretmen eğitiminde teknoloji destekli argümantasyon eğitimi. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye.

Kitap Bölümü

Yıldırım, D., Sarıca, H. Ç., & Usluel, Y. K. (2017). Designing an Example Implementation Process for ICT Integration. In Y. K. Usluel, (Ed.). Varıous Aspects of ICT Integration In Education, (125-145). Gazi Kitabevi: Ankara.

Demir,  Ö.,  &  Seferoğlu,  S.  S.  (2017).  Yeni kavramlar,  farklı kullanımlar:  Bilgi-işlemsel düşünmeyle ilgili bir değerlendirme.  H.  F.  Odabaşı, B. Akkoyunlu, & A. İşman (Ed.). Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017 (41. Bölüm, ss. 468-483). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Kurbanoğlu, S. & Akkoyunlu, B.  (2017).   Information literacy and flipped learning. Dora Sales and Mario Pinto (Eds).  Pathways into Information Literacy and Communities of Practice. Teaching Approaches and Case Studies. (53 – 84). Elsevier Ltd. DOI: http://dx.doi.org/10.101/B978-0-08-10067373-3.0003-4

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara - E-posta: bote@hacettepe.edu.tr