2019 Yayınları
Makaleler

Şahin, M., & Yurdugül, H. (2019). An intervention engine design and development based on learning analytics: The intelligent intervention system (In2S). Smart Learning Environments, 6, 18. doi:10.1186/s40561-019-0100-7

Akçapınar, G., Altun, A. & Aşkar, P. Using learning analytics to develop early-warning system for at-risk students.  International Journal of Educational Technology in Higher Education (2019) 16: 40. https://doi.org/10.1186/s41239-019-0172-z

Nilüfer Atman Uslu & Yasemin Koçak Usluel (2019): Predicting technology integration based on a conceptual framework for ICT use in education, Technology, Pedagogy and Education, DOI: 10.1080/1475939X.2019.1668293

Nuhoğlu Kibar, P., Sullivan, K., & Akkoyunlu, B. (2019). Creatıng Infographics Based on the Bridge21 Model for Team-based and Technology-mediated Learning. Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice, 18, 87-111. https://doi.org/10.28945/4418

Şahin, M., Keskin, S., & Yurdugül, H. (2019). Impact of family support and perception of loneliness on game addiction: Analysis of a mediation and moderation. International Journal of Game-Based Learning (IJGBL)9(4), 15-30.

Yılmaz, R., Sezer, B., & Yurdugül, H. Üniversite öğrencilerinin e-öğrenmeye hazır bulunuşluklarının incelenmesi: Bartın Üniversitesi örneği. Ege Eğitim Dergisi20(1), 180-195.

Keskin, S. & Yurdugül, H. (2019). Factors Affecting Students’ Preferences for Online and Blended Learning: Motivational vs. Cognitive. European Journal of Open, Distance and e-Learning (EURODL). 22(2), 71-85.

Keskin, S., Aydın, F., & Yurdugül, H. (2019). Eğitsel veri madenciliği ve öğrenme analitikleri bağlamında e-öğrenme verilerinde aykırı gözlemlerin belirlenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 9(1), 292-309.

Demiraslan Çevik, Y., Doğan, N., Dağhan, G., Kuşkaya Mumcu, F., Somyürek, S., & Karaman, H. (2019). Validation of Pre-Adolescent Decision-Making Competence in Turkish students. Judgment and Decision Making, 14(3), 364-372. [SSCI]

Boticki, I., Akçapınar, G., & Ogata, H. (2019). E-book User Modelling through Learning Analytics: The Case of Learner Engagement and Reading Styles. Interactive Learning Environmentshttps://doi.org/10.1080/10494820.2019.1610459

Akçapınar, G., Hasnine, M. N., Majumdar, R., Flanagan, B., & Ogata, H. (2019). Developing an Early-Warning System for Spotting At-Risk Students by using eBook Interaction Logs. Smart Learning Environments, 6(4), 1-15https://doi.org/10.1186/s40561-019-0083-4

Arkün-Kocadere, S. (2019). Kütüphane Oryantasyonunun Oyunlaştırılması: Bir Uygulama Önerisi. Türk Kütüphaneciliği33(1), 6-23. doi:10.24146/tkd.2019.46

Akçapınar, G., & Bayazıt, A. (2019). MoodleMiner: Data Mining Analysis Tool for Moodle Learning Management System. İlköğretim Online, 18(1), 406-415. https://dx.doi.org/10.17051/ilkonline.2019.527645

Akçapınar, G., & Coşgun, E. (2019). Öğrencilerin STEM Kariyer Tercihlerinin Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Tahmin Edilmesi. Eğitim Teknolojileri Kuram ve Uygulama, 9(1), 73-88. https://dx.doi.org/10.17943/etku.429785

Arkün-Kocadere, S., Çağlar-Özhan, Ş., Bayrak, F., & Nuhoğlu-Kibar, P. (2019). Herkül’ün Hikâyesi: Eğitsel Bir Oyun Geliştirme Modeli Önerisi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 9(1), 230-250.

Bildiriler

Akçapınar, G., Hasnine, M. N., Majumdar, R., Flanagan, B., & Ogata, H. (2019). Exploring the Relationships between Students' Engagement and Academic Performance in the Digital Textbook System. Paper presented at the 27th International Conference on Computers in Education (ICCE2019), Kenting, Taiwan.

Boticki, I., Ogata, H., Tomiek, K., Akçapınar, G., Flanagan, B., Majumdar, R., & Hasnine, M. N. (2019). Identifying Reading Styles from E-book Log Data. Paper presented at the 27th International Conference on Computers in Education (ICCE2019), Kenting, Taiwan.

Chen, M.-R. A., Ogata, H., Hwang, G.-J., Akçapınar, G., Flanagan, B., Lin, Y.-h., & Hsu, H.-L. (2019). Impacts of a Knowledge Sharing-based e-Book System on Students’ Language Learning Performance and Behaviors. Paper presented at the 27th International Conference on Computers in Education (ICCE2019), Kenting, Taiwan.

Flanagan, B., Chen, M.-R. A., Lecailliez, L., Majumdar, R., Akçapınar, G., Ocheja, P., & Ogata, H. (2019). Automatic Vocabulary Study Map Generation by Semantic Context and Learning Material Analysis. Paper presented at the 27th International Conference on Computers in Education (ICCE2019), Kenting, Taiwan.

Li, H., Yang, Y., Majumdar, R., Akçapınar, G., Flanagan, B., & Ogata, H. (2019). Modeling Self-Planning and Promoting Planning Skills in a Data-Rich Context. Paper presented at the 27th International Conference on Computers in Education (ICCE2019), Kenting, Taiwan.

Majumdar, R., Warriem, J. M., Kuromiya, H., Akçapınar, G., Flanagan, B., & Ogata, H. (2019). Learning Evidence Analytics Framework (LEAF) in Practice: A2I2 based Teacher Adoption Approach. Paper presented at the 27th International Conference on Computers in Education (ICCE2019), Kenting, Taiwan.

Yang, C. C. Y., Akçapınar, G., Flanagan, B., & Ogata, H. (2019). Developing E-Book Page Ranking Model for Pre-Class Reading Recommendation. Paper presented at the 27th International Conference on Computers in Education (ICCE2019), Kenting, Taiwan.

Yang, Y., Majumdar, R., Li, H., Akçapınar, G., Flanagan, B., & Ogata, H. (2019). Measuring Analysis Skill in Data-informed Self-directed Activities. Paper presented at the 27th International Conference on Computers in Education (ICCE2019), Kenting, Taiwan.

Akçapınar, G., Hasnine, M. N., Majumdar, R., Flanagan, B., & Ogata, H. (2019). E-Book Data Analysis in the Context of Learning Analytics: The Example of Bookroll. Paper presented at the 7th International Conference on Instructional Technology and Teacher Education (ITTES 2019), Antalya, Türkiye.

Hasnine, M. N., Supharatraveekul, R., Akçapınar, G., Kousuke, M., & Kaneko, K. (2019). Prototyping an Interactive Dashboard for Word-Picture Association Visualization using Educational Big Data for Facilitating Picture-Assisted Language Learning. Paper presented at the 7th International Conference on Instructional Technology and Teacher Education (ITTES 2019), Antalya, Türkiye.

Demiraslan Çevik, Y., & Dağhan, G., Mumcu, F., & Somyürek, S. (2019, Ekim-Kasım). Karar verme becerilerinin geliştirilmesinde video tabanlı model örneklerin kullanılması. 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2019), Antalya, Türkiye.

Yeşil, D., & Arkün-Kocadere, S. (2019). Eğiticilerin eğitimi: Çevrimiçi öğretmenlik için bir taslak öneri. 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), 30 Ekim – 1 Kasım, Antalya, Türkiye.

Chen, M.-R. A., Ogata, H., Hwang, G.-J., Lin, Y. D., & Akçapınar, G. (2019). Effects of Incorporating a Topic-scanning Guiding Mechanism in e-Books on EFL Reading Comprehension, Learning Perceptions, and Reading Behaviors. Paper presented at the The Second International Cognitive Cities Conference, Kyoto, Japan.

Majumdar, R., Yang, Y. Y., Li, H., Akçapınar, G., Flanagan, B., & Ogata, H. (2019). Adaptive Support for Acquisition of Self-direction Skills using Learning and Health Data. Paper presented at the The 19th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2019), Maceió-AL, Brazil.

Hasnine, M. N., Akçapınar, G., Flanagan, B., Mouri, K., Ogata, H., Kaneko, K., & Uosaki, N. (2019). Design of a Location-based Word Recommendation System based on Association Rule Mining Analysis. Paper presented at the The 8th International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI), Toyama, Japan.

Ogata, H., Majumdar, R., Akçapınar, G., & Flanagan, B. (2019). Data-driven Infrastructure for Evidence-based Education and Learning. Paper presented at the The 33rd Annual Conference of the Japanese Society for Artificial Intelligence, Niigata, Japan.

Demiraslan Çevik, Y., Doğan, N., Karaman, H., Mumcu, F., Somyürek, S., & Dağhan, G. (2019). Ergenlik öncesi öğrencilerin karar verme becerilerinin demografik özelliklere göre incelenmesi. VIth International Eurasian Educational Research Congress-International EJER Congress 2019, Ankara-Türkiye.

Demiraslan Çevik, Y., Doğan, N., Karaman, H., Somyürek, S., Mumcu, F., & Dağhan, G. (2019). Ergenlik Öncesi Karar Verme Becerileri Testinin (EÖ-KVBT) Türkçe’ye uyarlanması. VIth International Eurasian Educational Research Congress-International EJER Congress 2019, Ankara-Türkiye.

Demiraslan Çevik, Y., Tepgeç, M., Demir, Ö., Dağhan, G., Somyürek, S., & Mumcu, F. (2019). Bilişim etiğiyle ilgili karar vermeye ilişkin sistem tasarımı: Bir kullanılabilirlik çalışması. 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (International Computer & Instructional Technologies Symposium-ICITS 2019), Kırşehir-Türkiye.

Mumcu, F., Demiraslan Çevik, Y., Somyürek, S., & Dağhan, G. (2019). Ortaokul öğrencilerinin algıladıkları biçimiyle karar verme süreçlerinin incelenmesi. 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (International Computer & Instructional Technologies Symposium-ICITS 2019), Kırşehir-Türkiye.

Akçapınar, G., Hasnine, M. N., Majumdar, R., Flanagan, B., & Ogata, H. (2019). Using Learning Analytics to Detect Off-Task Reading Behaviors in Class. In Companion Proceedings of the 9th International Learning Analytics & Knowledge Conference (LAK’19).

Flanagan, B., Majumdar, R., Akçapınar, G., Wang, J., & Ogata, H. (2019). Knowledge Map Creation for Modeling Learning Behaviors in Digital Learning Environments. In Companion Proceedings of the 9th International Learning Analytics & Knowledge Conference (LAK’19).

Hasnine, M. N., Ogata, H., Akçapınar, G., Mouri, K., & Uosaki, N. (2019). Learning Analytics to Share and Reuse Authentic Learning Experiences in a Seamless Learning Environment. In Companion Proceedings of the 9th International Learning Analytics & Knowledge Conference (LAK’19).

Majumdar, R., Akçapınar, A., Akçapınar, G., Flanagan, B., & Ogata, H. (2019). LAView: Learning Analytics Dashboard Towards Evidence-based Education. In Companion Proceedings of the 9th International Learning Analytics & Knowledge Conference (LAK’19).

Majumdar, R., Akçapınar, A., Akçapınar, G., Flanagan, B., & Ogata, H. (2019). Learning Analytics Dashboard Widgets to Author Teaching-Learning Cases for Evidence-based Education. In Companion Proceedings of the 9th International Learning Analytics & Knowledge Conference (LAK’19).

Yang, C., Flanagan, B., Akçapınar, G., & Ogata, H. (2019). Investigating Subpopulation of Students in Digital Textbook Reading by Clustering. In Companion Proceedings of the 9th International Learning Analytics & Knowledge Conference (LAK’19).

Kitap Bölümü

Hasnine, M. N., Flanagan, B., Akçapınar, G., Ogata, H., Mouri, K., & Uosaki, N. (2019). Vocabulary Learning Support System Based on Automatic Image Captioning Technology. In N. Streitz & S. i. Konomi (Eds.), Distributed, Ambient and Pervasive Interactions. HCII 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11587 (pp. 346-358). Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-030-21935-2_26

Keskin, S., Şahin, M., & Yurdugül, H. (2019). Online Learners’ Navigational Patterns Based on Data Mining in Terms of Learning Achievement. In Learning Technologies for Transforming Large-Scale Teaching, Learning, and Assessment (pp. 105-121). Springer, Cham.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara - E-posta: bote@hacettepe.edu.tr