HÜ EF Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Güncel Duyurular

Sınav duyuruları [HTML] (Sürekli güncellenmektedir.)

BTE 113 Bilişim ve Matematik, MTÖ 191 Matematik I dersleri mazeret sınavlarına girecek öğrencilerimizin dikkatine!
BTE 113 Bilişim ve Matematik, MTÖ 191 Matematik I derslerinin mazaret sınavı 09.01.2020 Persembe günü saat 9.30da Eğitim Fakültesi B Blok B1 dersliğinde yapılacaktır.

Öğrenci Kimlik Kartlarının Kullanımına İlişkin Öğrencilerimizin Dikkatine!
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 8/g maddesi uyarınca "Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya aynı kurumdan alınan başkasına ait bir belgeyi kullanmak" fiili, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçudur. Öğrencilerimizin öğrenci kimlik kartlarını ve kendi aracı için verilen araç tanıtım pulunu (sticker), başka araç için kullandırmamalarına ilişkin kural önemle duyrulur.

İNG128 dersinden kalan öğrencilerimizin dikkatine!
Alınan karar doğrultusunda uzaktan eğitimle verilen İNG128 dersi güz döneminde de açılacaktır. İNG128 dersi Bahar dönemi beklenmeden güz döneminde de alınabilir.

Süreyya Ağaoğlu Eğitim Öğretim Vakfının Burs Duyurusu

7 Ekim - 8 Kasım 2019 tarihleri arasında, Üniversitemize yeni katılan öğrencilere yönelik Danışma ve Eğitim Birimi tarafından kütüphane hizmetlerinin ve web sayfasının kullanımını içeren "Kütüphane Oryantasyon Programı", Beytepe Kütüphanesi Seminer Salonunda düzenlenecektir. Oryantasyon programlarına katılmak isteyen öğrencilerimizin kütüphane web sayfasında bulunan Kütüphane Eğitim / Etkinlik Programı için; http://www.librarycalendar.hacettepe.edu.tr/ bağlantısından uygun oldukları eğitim gününe kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

TEV Bursuna başvuru için başvuru dosyalarının 03.10.2019 tarihine kadar BÖTE Bölüm Sekreterliğine bırakılması gerekmektedir. Başvuru Formu ve Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TESYEV Bursu ile ilgili bilgi için tıklayınız.

2019 - 2020 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programı

Yabancı Diller Yüksekokulu Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Bütünleme Sınavları:
Güz - 05.09.2019 -10.00 - Yabancı Diller Yüksekokulu*
Bahar - 09.09.2019 - 13.00 - Yabancı Diller Yüksekokulu*
*Oturum bilgileri YDYO web sayfasında ilgili sınavdan bir gün önce yayınlanacaktır.

Bölümümüz öğrencileri TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları ön elemesinden geçerek 24-26 Haziran 2019 tarihleri arasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen bölge sergisine katılmışlardır. Bölge sergisinde düzenlenen elemeden sağlık alanında bölge 1.si ve bölge 2.si olarak ayrılmışlardır. Sergiden Bölge 1.si ve 2.si olarak ayrılan öğrencilerimiz finalde yarışmaya hak kazanmışlardır. Öğrencilerimizi kutluyor, finalde başarılar diliyoruz. Fotoğraflar için tıklayınız.

"Disleksi Tanılı Okul Çağı Çocukları için Destekleyici Web Tabanlı Uygulama"
Tuna Çardak, Gökhan Berktaş, Uğur Umut Şen, Nihal Yalçın ve Enes Yıldırım
Sağlık alanında, Bölge 1.si

"Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Etkileşimli Kitap Geliştirme Projesi "
Sinem Ercan, Ayşe Ceylan, Aysun Yeşilgül   
Eğitim alanında, Bölge 2.si

"Öğretim amaçlı hazırlanmış materyallerin depolanmasını sağlayan sistem: Project Inventory"
Sevcan Eskin, Aysel Sakar, Mutlu Yavuz 
Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında, Bölge Yarışmalarına Katılım

26 - 27 Nisan 2019 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ev sahipliğinde İzmir'de düzenlenen 13. Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayı’na Hacettepe Üniversitesi BÖTE Bölümü olarak katıldık. Öğrencilerimiz İnfografik ve Poster Tasarım Kategorisinde 1.lik ve 2.lik Ödülü, Diğer Kategorisinde 1.lik Ödülü,  Eğitsel Oyun Kategorisinde 2.lik ve 3.lük ödülü aldılar. Ödül alan öğrencilerimizi kutluyoruz. Etkinlik fotoğrafları için tıklayınız.

2018-2019 Öğretim Yılı Yaz Döneminde Açılacak YDYO Dersleri [PDF]

ÜNİ 101 “Üniversite Yaşamına Giriş” dersini, mazereti ya da üniversitemize geç kayıt yaptırdığından alamayan öğrencilerimizin, mezuniyetlerinde sorun yaşamalarını engellemek için 01-04 Ekim 2019 tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesi'nde yapılacak olan derse katılımları gerekmektedir. Öğrenci Listesi [PDF]

Kredi Yurtlar Kurumu ( KYK ) Öğrenim Bursu alan ve 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında  zorunlu hazırlık sınıfında  başarılı olan  öğrencilerin burslarının  devam  edebilmesi için, 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kayıtlı oldukları bölümden ders almaları gerekmektedir. YÖKSİS'te    'pasif ' konumuna geçen ve genel akademik ortalaması 2.00'nin altına düşen öğrencilerin Öğrenim Bursu, KYK tarafından Öğrenim Kredisine çevrilmektedir. 

Fulbright Lisansüstü Burs Programı

Lisansüstü öğrencilerin AKTS'ye tabi olmaları ile ilgili duyuru [PDF]

"Öğretim Programlarının Uygulanmasına İlişkin Esas ve İlkeleri 7. Maddesi" ile ilgili senato kararı [PDF]

              
Yeni Yayınlar
Makaleler

Şahin, M., & Yurdugül, H. (2019). An intervention engine design and development based on learning analytics: The intelligent intervention system (In2S). Smart Learning Environments, 6, 18. doi:10.1186/s40561-019-0100-7

Akçapınar, G., Altun, A. & Aşkar, P. Using learning analytics to develop early-warning system for at-risk students.  International Journal of Educational Technology in Higher Education (2019) 16: 40. https://doi.org/10.1186/s41239-019-0172-z

Nilüfer Atman Uslu & Yasemin Koçak Usluel (2019): Predicting technology integration based on a conceptual framework for ICT use in education, Technology, Pedagogy and Education, DOI: 10.1080/1475939X.2019.1668293

Nuhoğlu Kibar, P., Sullivan, K., & Akkoyunlu, B. (2019). Creatıng Infographics Based on the Bridge21 Model for Team-based and Technology-mediated Learning. Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice, 18, 87-111. https://doi.org/10.28945/4418

Şahin, M., Keskin, S., & Yurdugül, H. (2019). Impact of family support and perception of loneliness on game addiction: Analysis of a mediation and moderation. International Journal of Game-Based Learning (IJGBL)9(4), 15-30.

Yılmaz, R., Sezer, B., & Yurdugül, H. Üniversite öğrencilerinin e-öğrenmeye hazır bulunuşluklarının incelenmesi: Bartın Üniversitesi örneği. Ege Eğitim Dergisi20(1), 180-195.

Keskin, S. & Yurdugül, H. (2019). Factors Affecting Students’ Preferences for Online and Blended Learning: Motivational vs. Cognitive. European Journal of Open, Distance and e-Learning (EURODL). 22(2), 71-85.

Keskin, S., Aydın, F., & Yurdugül, H. (2019). Eğitsel veri madenciliği ve öğrenme analitikleri bağlamında e-öğrenme verilerinde aykırı gözlemlerin belirlenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 9(1), 292-309.

Demiraslan Çevik, Y., Doğan, N., Dağhan, G., Kuşkaya Mumcu, F., Somyürek, S., & Karaman, H. (2019). Validation of Pre-Adolescent Decision-Making Competence in Turkish students. Judgment and Decision Making, 14(3), 364-372. [SSCI]

Boticki, I., Akçapınar, G., & Ogata, H. (2019). E-book User Modelling through Learning Analytics: The Case of Learner Engagement and Reading Styles. Interactive Learning Environmentshttps://doi.org/10.1080/10494820.2019.1610459

Akçapınar, G., Hasnine, M. N., Majumdar, R., Flanagan, B., & Ogata, H. (2019). Developing an Early-Warning System for Spotting At-Risk Students by using eBook Interaction Logs. Smart Learning Environments, 6(4), 1-15https://doi.org/10.1186/s40561-019-0083-4

Arkün-Kocadere, S. (2019). Kütüphane Oryantasyonunun Oyunlaştırılması: Bir Uygulama Önerisi. Türk Kütüphaneciliği33(1), 6-23. doi:10.24146/tkd.2019.46

Akçapınar, G., & Bayazıt, A. (2019). MoodleMiner: Data Mining Analysis Tool for Moodle Learning Management System. İlköğretim Online, 18(1), 406-415. https://dx.doi.org/10.17051/ilkonline.2019.527645

Akçapınar, G., & Coşgun, E. (2019). Öğrencilerin STEM Kariyer Tercihlerinin Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Tahmin Edilmesi. Eğitim Teknolojileri Kuram ve Uygulama, 9(1), 73-88. https://dx.doi.org/10.17943/etku.429785

Arkün-Kocadere, S., Çağlar-Özhan, Ş., Bayrak, F., & Nuhoğlu-Kibar, P. (2019). Herkül’ün Hikâyesi: Eğitsel Bir Oyun Geliştirme Modeli Önerisi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 9(1), 230-250.

Çağlar-Özhan, Ş., & Arkün-Kocadere, S. (2019). The Effects of Flow, Emotional Engagement, and Motivation on Success in a Gamified Online Learning Environment. Journal of Educational Computing Researchhttps://doi.org/10.1177/0735633118823159

Yılmaz, R., & Yurdugül, H. (2018). Cyberloafing in IT classrooms: exploring the role of the psycho-social environment in the classroom, attitude to computers and computing courses, motivation and learning strategies. Journal of Computing in Higher Education, 30(3), 530-552.

Şahin, M., & Yurdugül, H. (2018). Eğitim Araştırmalarında Analitik Hiyerarşi Süreci ve Uygulamaları. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 9(4), 376-392.

Yang, C., Flanagan, B., Akçapınar, G., & Ogata, H. (2018). Maintaining Reading Experience Continuity Across e-Book Revisions. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 13(1), 24. https://doi.org/10.1186/s41039-018-0093-9

Akçapınar, G., & Bayazıt, A. (2018). Investigating Video Viewing Behaviors of Students with Different Learning Approaches Using Video Analytics. The Turkish Online Journal of Distance Education, 19(4), 116-125. https://dx.doi.org/10.17718/tojde.471907

Bayazıt, A., & Akçapınar, G. (2018). Design and Development of Video Analytics Tool for Online Courses. Elementary Education Online, 17(1), 14-25. https://dx.doi.org/10.17051/ilkonline.2018.413719

Nuhoğlu Kibar, P., & Akkoyunlu, B. (2018). Ortaokul Düzeyinde Öğrenme Stratejisi Olarak İnfografik Oluşturma Sürecinin Eğitsel Tasarım Araştırması Yöntemiyle Modellenmesi. Eğitim ve Bilim, 43(196), 97-123. doi:10.15390/EB.2018.7592

Şahin, M., Keskin, S., & Yurdugül, H. (2018). Determination of the Learning Priorities of Students in Department of CEIT Based on Their Career Preferences Using AHP. [BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Tercihlerine Dayalı Öğrenme Önceliklerinin Belirlenmesi] Bartın University Journal of Faculty of Education, 7(3), 745-764 

Bayrak, F., & Yurdugül, H. (2018). Regulation of cognition as a mediator in the relationship between knowledge of cognition and perceived self-intervention. European Journal of Open, Distance and E-learning21(2). 

Arkün-Kocadere, S., & Çağlar, Ş. (2018). Gamification from Player Type Perspective: A Case Study. Educational Technology & Society, 21 (3), 12–22.

Tepgeç, M. & Demiraslan Çevik, Y. (2018). Comparison of three instructional strategies in teaching programming: Restudying material, testing and worked example. Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 3(2), 42-50.

Uslu, N. A., & Usluel, Y. K. (2018). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme – öğretme sürecine entegrasyonunu yordayabilecek yapılara ilişkin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (1), 45-62.

Yiğit, M. F., Keskin, S. & Yurdugül, H. (2018). Investigating the relationship between cyberbullying andperceived family support in middle-school students in relation to gender, frequency of internet use, and grade. Addicta: The Turkish Journal on Addictions. Advance online publication. 

Yıldız, M., & Erdem, M. (2018). An investigation on instructors’ knowledge, belief and practices towards distance education. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 6(2), 1-20.

Urhan, N., & Erdem, M. (2018). İşbirlikli proje tabanlı öğrenme sürecinde dijital belgesel üretiminin yansıtıcı düşünmeye etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 51(1), 27-53.

Uçar, B., & Demiraslan Çevik, Y. (2018). Test etkisinde farklı öğrenme koşullarının etkisi: Güvenli İnternet kullanımı konusu örneği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 29-66.

Şimşek, B., Usluel, Y. K., Sarıca, H. Ç., & Tekeli, P. (2018). Türkiye’de eğitsel bağlamda dijital hikâye anlatımı konusuna eleştirel bir yaklaşım. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 158-186. DOI: 10.17943/etku.332485

Bildiriler

Akçapınar, G., Hasnine, M. N., Majumdar, R., Flanagan, B., & Ogata, H. (2019). Exploring the Relationships between Students' Engagement and Academic Performance in the Digital Textbook System. Paper presented at the 27th International Conference on Computers in Education (ICCE2019), Kenting, Taiwan.

Boticki, I., Ogata, H., Tomiek, K., Akçapınar, G., Flanagan, B., Majumdar, R., & Hasnine, M. N. (2019). Identifying Reading Styles from E-book Log Data. Paper presented at the 27th International Conference on Computers in Education (ICCE2019), Kenting, Taiwan.

Chen, M.-R. A., Ogata, H., Hwang, G.-J., Akçapınar, G., Flanagan, B., Lin, Y.-h., & Hsu, H.-L. (2019). Impacts of a Knowledge Sharing-based e-Book System on Students’ Language Learning Performance and Behaviors. Paper presented at the 27th International Conference on Computers in Education (ICCE2019), Kenting, Taiwan.

Flanagan, B., Chen, M.-R. A., Lecailliez, L., Majumdar, R., Akçapınar, G., Ocheja, P., & Ogata, H. (2019). Automatic Vocabulary Study Map Generation by Semantic Context and Learning Material Analysis. Paper presented at the 27th International Conference on Computers in Education (ICCE2019), Kenting, Taiwan.

Li, H., Yang, Y., Majumdar, R., Akçapınar, G., Flanagan, B., & Ogata, H. (2019). Modeling Self-Planning and Promoting Planning Skills in a Data-Rich Context. Paper presented at the 27th International Conference on Computers in Education (ICCE2019), Kenting, Taiwan.

Majumdar, R., Warriem, J. M., Kuromiya, H., Akçapınar, G., Flanagan, B., & Ogata, H. (2019). Learning Evidence Analytics Framework (LEAF) in Practice: A2I2 based Teacher Adoption Approach. Paper presented at the 27th International Conference on Computers in Education (ICCE2019), Kenting, Taiwan.

Yang, C. C. Y., Akçapınar, G., Flanagan, B., & Ogata, H. (2019). Developing E-Book Page Ranking Model for Pre-Class Reading Recommendation. Paper presented at the 27th International Conference on Computers in Education (ICCE2019), Kenting, Taiwan.

Yang, Y., Majumdar, R., Li, H., Akçapınar, G., Flanagan, B., & Ogata, H. (2019). Measuring Analysis Skill in Data-informed Self-directed Activities. Paper presented at the 27th International Conference on Computers in Education (ICCE2019), Kenting, Taiwan.

Akçapınar, G., Hasnine, M. N., Majumdar, R., Flanagan, B., & Ogata, H. (2019). E-Book Data Analysis in the Context of Learning Analytics: The Example of Bookroll. Paper presented at the 7th International Conference on Instructional Technology and Teacher Education (ITTES 2019), Antalya, Türkiye.

Hasnine, M. N., Supharatraveekul, R., Akçapınar, G., Kousuke, M., & Kaneko, K. (2019). Prototyping an Interactive Dashboard for Word-Picture Association Visualization using Educational Big Data for Facilitating Picture-Assisted Language Learning. Paper presented at the 7th International Conference on Instructional Technology and Teacher Education (ITTES 2019), Antalya, Türkiye.

Demiraslan Çevik, Y., & Dağhan, G., Mumcu, F., & Somyürek, S. (2019, Ekim-Kasım). Karar verme becerilerinin geliştirilmesinde video tabanlı model örneklerin kullanılması. 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2019), Antalya, Türkiye.

Yeşil, D., & Arkün-Kocadere, S. (2019). Eğiticilerin eğitimi: Çevrimiçi öğretmenlik için bir taslak öneri. 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), 30 Ekim – 1 Kasım, Antalya, Türkiye.

Chen, M.-R. A., Ogata, H., Hwang, G.-J., Lin, Y. D., & Akçapınar, G. (2019). Effects of Incorporating a Topic-scanning Guiding Mechanism in e-Books on EFL Reading Comprehension, Learning Perceptions, and Reading Behaviors. Paper presented at the The Second International Cognitive Cities Conference, Kyoto, Japan.

Majumdar, R., Yang, Y. Y., Li, H., Akçapınar, G., Flanagan, B., & Ogata, H. (2019). Adaptive Support for Acquisition of Self-direction Skills using Learning and Health Data. Paper presented at the The 19th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2019), Maceió-AL, Brazil.

Hasnine, M. N., Akçapınar, G., Flanagan, B., Mouri, K., Ogata, H., Kaneko, K., & Uosaki, N. (2019). Design of a Location-based Word Recommendation System based on Association Rule Mining Analysis. Paper presented at the The 8th International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI), Toyama, Japan.

Ogata, H., Majumdar, R., Akçapınar, G., & Flanagan, B. (2019). Data-driven Infrastructure for Evidence-based Education and Learning. Paper presented at the The 33rd Annual Conference of the Japanese Society for Artificial Intelligence, Niigata, Japan.

Demiraslan Çevik, Y., Doğan, N., Karaman, H., Mumcu, F., Somyürek, S., & Dağhan, G. (2019). Ergenlik öncesi öğrencilerin karar verme becerilerinin demografik özelliklere göre incelenmesi. VIth International Eurasian Educational Research Congress-International EJER Congress 2019, Ankara-Türkiye.

Demiraslan Çevik, Y., Doğan, N., Karaman, H., Somyürek, S., Mumcu, F., & Dağhan, G. (2019). Ergenlik Öncesi Karar Verme Becerileri Testinin (EÖ-KVBT) Türkçe’ye uyarlanması. VIth International Eurasian Educational Research Congress-International EJER Congress 2019, Ankara-Türkiye.

Demiraslan Çevik, Y., Tepgeç, M., Demir, Ö., Dağhan, G., Somyürek, S., & Mumcu, F. (2019). Bilişim etiğiyle ilgili karar vermeye ilişkin sistem tasarımı: Bir kullanılabilirlik çalışması. 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (International Computer & Instructional Technologies Symposium-ICITS 2019), Kırşehir-Türkiye.

Mumcu, F., Demiraslan Çevik, Y., Somyürek, S., & Dağhan, G. (2019). Ortaokul öğrencilerinin algıladıkları biçimiyle karar verme süreçlerinin incelenmesi. 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (International Computer & Instructional Technologies Symposium-ICITS 2019), Kırşehir-Türkiye.

Akçapınar, G., Hasnine, M. N., Majumdar, R., Flanagan, B., & Ogata, H. (2019). Using Learning Analytics to Detect Off-Task Reading Behaviors in Class. In Companion Proceedings of the 9th International Learning Analytics & Knowledge Conference (LAK’19).

Flanagan, B., Majumdar, R., Akçapınar, G., Wang, J., & Ogata, H. (2019). Knowledge Map Creation for Modeling Learning Behaviors in Digital Learning Environments. In Companion Proceedings of the 9th International Learning Analytics & Knowledge Conference (LAK’19).

Hasnine, M. N., Ogata, H., Akçapınar, G., Mouri, K., & Uosaki, N. (2019). Learning Analytics to Share and Reuse Authentic Learning Experiences in a Seamless Learning Environment. In Companion Proceedings of the 9th International Learning Analytics & Knowledge Conference (LAK’19).

Majumdar, R., Akçapınar, A., Akçapınar, G., Flanagan, B., & Ogata, H. (2019). LAView: Learning Analytics Dashboard Towards Evidence-based Education. In Companion Proceedings of the 9th International Learning Analytics & Knowledge Conference (LAK’19).

Majumdar, R., Akçapınar, A., Akçapınar, G., Flanagan, B., & Ogata, H. (2019). Learning Analytics Dashboard Widgets to Author Teaching-Learning Cases for Evidence-based Education. In Companion Proceedings of the 9th International Learning Analytics & Knowledge Conference (LAK’19).

Yang, C., Flanagan, B., Akçapınar, G., & Ogata, H. (2019). Investigating Subpopulation of Students in Digital Textbook Reading by Clustering. In Companion Proceedings of the 9th International Learning Analytics & Knowledge Conference (LAK’19).

Akçapınar, G. (2018). Student Modeling for Digital Textbook Reader to Increase Engagement. In Yang, J. C. et al. (Ed.), Proceedings of the 26th International Conference on Computers in Education. Philippines: Asia-Pacific Society for Computers in Education.

Akçapınar, G., Majumdar, R., Flanagan, B., & Ogata, H. (2018). Investigating Students’ e-Book Reading Patterns with Markov Chains. In Yang, J. C. et al. (Ed.), Proceedings of the 26th International Conference on Computers in Education. Philippines: Asia-Pacific Society for Computers in Education.

Flanagan, B., Akçapınar, G., Majumdar, R., & Ogata, H. (2018). Automatic Generation of Contents Models for Digital Learning Materials. In Yang, J. C. et al. (Ed.), Proceedings of the 26th International Conference on Computers in Education. Philippines: Asia-Pacific Society for Computers in Education.

Hasnine, M. N., Akçapınar, G., Flanagan, B., Majumdar, R., Ogata, H., & Mouri, K. (2018). Towards Final Scores Prediction over Clickstream Using Machine Learning Methods. In Yang, J. C. et al. (Ed.), Proceedings of the 26th International Conference on Computers in Education. Philippines: Asia-Pacific Society for Computers in Education.

Hasnine, M. N., Mouri, K., Flanagan, B., Akçapınar, G., Uosaki, N., & Ogata, H. (2018). Image Recommendation for Informal Vocabulary Learning in a Context-aware Learning Environment. In Yang, J. C. et al. (Ed.), Proceedings of the 26th International Conference on Computers in Education. Philippines: Asia-Pacific Society for Computers in Education.

Majumdar, R., Yang, Y. Y., Li, H., Akçapınar, G., Flanagan, B., & Ogata, H. (2018). GOAL: Supporting Learner’s Development of Self-Direction Skills using Health and Learning Data. In Yang, J. C. et al. (Ed.), Proceedings of the 26th International Conference on Computers in Education. Philippines: Asia-Pacific Society for Computers in Education.

Ogata, H., Majumdar, R., Akçapınar, G., Hasnine, M. N., & Flanagan, B. (2018). Beyond Learning Analytics: Research Pathway for Evidence-Based Education and Learning. In Yang, J. C. et al. (Ed.), Proceedings of the 26th International Conference on Computers in Education. Philippines: Asia-Pacific Society for Computers in Education.

Yang, C., Akçapınar, G., Flanagan, B., & Ogata, H. (2018). Transferring Learning Footprints Across Versions within E-Book Reader. In Yang, J. C. et al. (Ed.), Proceedings of the 26th International Conference on Computers in Education. Philippines: Asia-Pacific Society for Computers in Education.

Şahin, Keskin & Yurdugül (2018). Online Learners' Readiness and Learning Interactions: A Sequential Analysis. 15th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age 2018 
(CELDA 2018), 21-23 October, Hungary.

Ensari, Ö., & Arkün-Kocadere, S. (2018, Eylül). Ortaöğretim Öğrencilerinin Fizik Dersinde Oyunlaştırma Uygulamasına İlişkin Görüşleri. 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Edirne, Türkiye.

Urhan, S., & Arkün-Kocadere, S. (2018, Eylül). Matematik Öğretimine Yönelik Eğitsel Dijital Oyunların Değerlendirilmesi.  6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Edirne, Türkiye.

Tekeli, P., & Usluel, Y. K. (2018, Eylül). Yaşlılar ve Dijital Okuryazarlık: Bir Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi. 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Edirne, Türkiye.

Demiraslan Çevik, Y., Kuşkaya-Mumcu, F., Dağhan, G., &. Somyürek, S. (2018, Eylül). Karar verme becerilerini belirleme: EÖ-KVBT. 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Edirne, Türkiye.

Sarıca, H. Ç., & Usluel, Y. K. (2018, September). Investigation of the Use of Digital Storytelling as a Means of Professional Self-Understanding. Paper presented at the ECER (The European Conference on Educational Research) 2018, Bolzano, Italy. 

Urhan, S., Kuh, G., Günal, İ., & Arkün-Kocadere, S. (2018, Ağustos). Sample Activities in Teaching Functions through ICT Support. ERPA International Congresses on Education, İstanbul, Türkiye.

Çetin Menzi, N. & Akkoyunlu, B. (2018).  Ortaokul öğrencilerinin bilimsel iletişim becerilerini uygulama düzeyleri. 12. International Computer and Instructional Technologies Syposium. (ICITS). 2 – 4 Mayıs, İzmir. ISBN: 978-605-338-245-4

Gündüz, A. Y., Dağhan, G. & Akkoyunlu, B. (2018).  Oyunlaştırılmış e-öğrenme ortamında yer alan oyun bileşenlerinin ısı haritaları yoluyla kullanım durumlarının incelenmesi. 12. International Computer and Instructional Technologies Syposium. (ICITS). 2 – 4 Mayıs, İzmir. ISBN: 978-605-338-245-4

Dağhan, G., Gündüz, A. Y. & Akkoyunlu, B. (2018).  Yoğun bilişsel çaba gerektiren video temelli e-öğrenme materyallerinin kullanım sürdürülebilirliğine etki eden değişkenlerin incelenmesi. 12. International Computer and Instructional Technologies Syposium. (ICITS). 2 – 4 Mayıs, İzmir. ISBN: 978-605-338-245-4

Bayrak, F. (2018, Mayıs). Moodle Öğrenme yönetim sistemindeki akran değerlendirme modülü ve uygulama örnekleri. 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS) (Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu), İzmir, Türkiye.

Arkün-Kocadere, S., Çağlar-Özhan, Ş., Bayrak, F., ve Nuhoğlu-Kibar, P. (2018). Herkül’ün Hikayesi: Bir Eğitsel Oyun Modeli Önerisi. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, (ICITS-2018). 2-4 Mayıs 2018, İzmir.

Akın, T., & Usluel, Y. K. (2018, Mayıs).  Özel Eğitimde Mobil Teknolojilerin Potansiyeli ve Varolan Durum. 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS) (Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu), İzmir, Türkiye.

Sarıca, H. Ç., & Usluel, Y. K. (2018, Mayıs). Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesinde Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Gözünden Öğretmen Yetiştirme Süreci. 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS) (Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu), İzmir, Türkiye.

Yiğit, M. F., Seferoğlu, S. S. (2018, Mayıs). Öğrencilerin Siber Güvenlik Davranışlarının Beş Faktör Kişilik Özellikleri Bağlamında İncelenmesi. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), İzmir, Türkiye.

Yiğit, M. F., Öztüre, G., Usluel, Y. K. (2018, Mayıs). Eğitsel Bağlamda Robotik Araştırmaları: Neler çalışılmış, nelerin çalışılmasına gereksinim var?. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), İzmir, Türkiye.

Doğan, D., Yiğit, M. F., Alır, A., Fidan, A., Özbay, Ö., Tüzün, H. (2018, Mayıs). Öğretmen Adaylarının Bir Öğretmen Eğitimi Simülasyonunun Kullanımına İlişkin Görüşleri. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), İzmir, Türkiye.

Kitap Bölümü

Hasnine, M. N., Flanagan, B., Akçapınar, G., Ogata, H., Mouri, K., & Uosaki, N. (2019). Vocabulary Learning Support System Based on Automatic Image Captioning Technology. In N. Streitz & S. i. Konomi (Eds.), Distributed, Ambient and Pervasive Interactions. HCII 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11587 (pp. 346-358). Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-030-21935-2_26

Keskin, S., Şahin, M., & Yurdugül, H. (2019). Online Learners’ Navigational Patterns Based on Data Mining in Terms of Learning Achievement. In Learning Technologies for Transforming Large-Scale Teaching, Learning, and Assessment (pp. 105-121). Springer, Cham.

Akkoyunlu, B., Demirel, M., & Dağhan, G. (2018). Yaşam boyu öğrenme bağlamında mobil iletişim teknolojileri. In B. Akkoyunlu, A. İşman, & H. F. Odabaşı (Eds.). Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018, (ss. 631-651). Ankara: Pegem Akademi.

Dağhan, G., Gündüz, A. Y., & Akkoyunlu, B. (2018). Dönüştürülmüş öğrenmenin (Flipped Learning) çevrimiçi boyutunun kullanım sürekliliği. In B. Akkoyunlu, A. İşman, & H. F. Odabaşı (Eds.). Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018, (ss. 291-300). Ankara: Pegem Akademi.

Erdem, M., Bayrak, F., & Baş, T. (2018).  Yansıtıcı düşünme ve bir yansıtıcı pratik olarak proje geliştirme.  B. Akkoyunlu, A. İşman,  H., &  F. Odabaşı, & (Eds.). Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018 (ss. 599-617). Ankara: Pegem Akademi.

Tomaschko, M., Kocadere, S. A., & Hohenwarter, M. (2018). Opportunities for Participation, Productivity, and Personalization Through GeoGebra Mathematics Apps. In A. Khan, & S. Umair (Eds.), Handbook of Research on Mobile Devices and Smart Gadgets in K-12 Education (pp. 45-56). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-2706-0.ch004

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara - E-posta: bote@hacettepe.edu.tr