HÜ EF Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Güncel Duyurular

Sınav duyuruları [HTML] (Sürekli güncellenmektedir.)
Eğitim Bilimleri Bölümünden alınan derslerin bütünleme sınav tarihleri için ilgili web sayfası duyuruları takip edilmelidir.
http://www.ebb.hacettepe.edu.tr/

Ana bilim dalımız yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alımlarıyla ilgili olarak 05.07.2018 Perşembe günü yapılacak olan sözlü sınavlar saat 09:30'da başlayacak ve 13:00'da tamamlanacaktır. Sözlü sınava adaylar Eğitim Bilimleri Enstitüsünde açıklanan liste sırasına göre alınacaklardır. Geçerli bir mazereti olup kendi sırasında sözlü sınava giremeyen adaylar, diğer adayların sözlü sınavlarının tamamlanmasının ardından sınava alınacaklardır.

Proje Geliştirme ve Yönetimi II dersi proje tasarımı sergisi 04.06.2018 tarihinde 13:00-15:30 arasında bölümümüz koridorunda gerçekleştirilecektir. [Etkinlik-Afişi] [01.06.2018]

EBB 148.01 Eğitim Psikolojisi (1. Grup) sınavı 31 Mayıs 2018 Perşembe 10:15-11:30 saatleri arasında D1 ve D2 dersliklerinde yapılacaktır.

FIO 206 Fizik II dersi final sınavı 29 Mayıs 2018 saat 09:30'da D1 dersliğinde yapılacaktır.

Etkinlik Duyurusu: "Şarkılara Söz Veren Şiirler" (Tarih: 5 Nisan 2018, Perşembe.  Saat: 13.30 Yer: Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu) [Etkinlik-Afişi] [30.03.2018]

"Gençlerden Geleceğe Mektup" yarışması ile ilgili duyuru [22.02.2018] [PDF]

"2018 Japonya Festivali"ne ilişkin duyuru [15.02.2018] [PDF]

Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi ile ilgili duyuru [05.02.2018] [PDF]

2017-2018 Bahar dönemi BTÖ418 Öğretmenlik uygulaması dersinin şube ve okul bilgileri [05.02.2018] [PDF]

Nafi Atuf Kansu-Eğitim Araştırmaları Ödülü ile ilgili ayrıntılı bilgi için [WEB] [SOSYAL MEDYA]

2017-2018 Bahar Dönemi Muafiyet Sınavına girecek öğrencilerimizin dikkatine!
Yabancı Diller Yüksek Okulu, Modern Diller Birimi tarafından yürütülen ortak zorunlu İngilizce derslerinin  2017-2018  Bahar Dönemi Muafiyet Sınav başvuruları 30 Ocak 2018 Salı günü saat 9.00’a kadar uzatılmıştır.
Ayrıntılı bilgi için: YDYO [PDF]
Kayıt için: OIDB [HTML]

2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi ve 1 Akademik Yıl için Erasmus Öğrenim Hareketliliği Seçim takvimi yayınlanmıştır. [HTML]

Fullbright Yüksek Lisans ve Doktora burslarıyla ilgili duyuru [PDF]

FİÖ 205 Fizik I dersinin final sınavının saati 10.00 olarak güncellenmiştir.

İngilizce Muafiyet Sınavına Girecek Öğrencilerimizin Dikkatine!
Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Birimi muafiyet sınavı 5 Şubat 2018 Pazartesi günü yapılacaktır.

Lisansüstü öğrencilerin AKTS'ye tabi olmaları ile ilgili duyuru [PDF]

"Öğretim Programlarının Uygulanmasına İlişkin Esas ve İlkeleri 7. Maddesi" ile ilgili senato kararı [PDF]

              
Yeni Yayınlar
Makaleler

Arkün-Kocadere, S., & Çağlar, Ş. (2018). Gamification from Player Type Perspective: A Case Study. Educational Technology & Society, 21 (3), 12–22.

Tepgeç, M. & Demiraslan Çevik, Y. (2018). Comparison of three instructional strategies in teaching programming: Restudying material, testing and worked example. Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 3(2), 42-50.

Uslu, N. A., & Usluel, Y. K. (2018). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme – öğretme sürecine entegrasyonunu yordayabilecek yapılara ilişkin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (1), 45-62.

Yiğit, M. F., Keskin, S. & Yurdugül, H. (2018). Investigating the relationship between cyberbullying andperceived family support in middle-school students in relation to gender, frequency of internet use, and grade. Addicta: The Turkish Journal on Addictions. Advance online publication. 

Yıldız, M., & Erdem, M. (2018). An investigation on instructors’ knowledge, belief and practices towards distance education. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 6(2), 1-20.

Urhan, N., & Erdem, M. (2018). İşbirlikli proje tabanlı öğrenme sürecinde dijital belgesel üretiminin yansıtıcı düşünmeye etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 51(1), 27-53.

Uçar, B., & Demiraslan Çevik, Y. (2018). Test etkisinde farklı öğrenme koşullarının etkisi: Güvenli İnternet kullanımı konusu örneği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 29-66.

Şimşek, B., Usluel, Y. K., Sarıca, H. Ç., & Tekeli, P. (2018). Türkiye’de eğitsel bağlamda dijital hikâye anlatımı konusuna eleştirel bir yaklaşım. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 158-186. DOI: 10.17943/etku.332485

Bildiriler

Arkün-Kocadere, S., Çağlar-Özhan, Ş., Bayrak, F., ve Nuhoğlu-Kibar, P. (2018). Herkül’ün Hikayesi: Bir Eğitsel Oyun Modeli Önerisi. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, (ICITS-2018). 2-4 Mayıs 2018, İzmir.

Akın, T., & Usluel, Y. K. (2018, Mayıs).  Özel Eğitimde Mobil Teknolojilerin Potansiyeli ve Varolan Durum. 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS) (Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu), İzmir, Türkiye.

Sarıca, H. Ç., & Usluel, Y. K. (2018, Mayıs). Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesinde Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Gözünden Öğretmen Yetiştirme Süreci. 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS) (Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu), İzmir, Türkiye.

Yiğit, M. F., Seferoğlu, S. S. (2018, Mayıs). Öğrencilerin Siber Güvenlik Davranışlarının Beş Faktör Kişilik Özellikleri Bağlamında İncelenmesi. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), İzmir, Türkiye.

Yiğit, M. F., Öztüre, G., Usluel, Y. K. (2018, Mayıs). Eğitsel Bağlamda Robotik Araştırmaları: Neler çalışılmış, nelerin çalışılmasına gereksinim var?. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), İzmir, Türkiye.

Doğan, D., Yiğit, M. F., Alır, A., Fidan, A., Özbay, Ö., Tüzün, H. (2018, Mayıs). Öğretmen Adaylarının Bir Öğretmen Eğitimi Simülasyonunun Kullanımına İlişkin Görüşleri. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), İzmir, Türkiye.

Kitap Bölümü

Tomaschko, M., Kocadere, S. A., & Hohenwarter, M. (2018). Opportunities for Participation, Productivity, and Personalization Through GeoGebra Mathematics Apps. In A. Khan, & S. Umair (Eds.), Handbook of Research on Mobile Devices and Smart Gadgets in K-12 Education (pp. 45-56). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-2706-0.ch004

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara - E-posta: bote@hacettepe.edu.tr