Duyurular

BTÖ 311 İnternet Tabanlı Programlama Tek Ders Sınavı 17 Eylül 2015 tarihinde saat14:00'te BÖTE bölümünde yapılacaktır.

BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersi Muafiyet Sınavı 16.09.2015 Çarşamba günü 18:00 - 19:00 saatleri arasında yapılacaktır.

BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersi Eğitim Fakültesi için şube kodu: 03

2015 - 2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Modern Diller Birimi Sınav Programı

2015 - 2016 Eğitim Öğretim Yılı Bilgisayar Mühendisliği Yan Dal Programı kontejanı 5 olarak belirlenmiştir.

Bölümümüz Tanıtım Broşürü ve Sunusu

Yaz Donemi Egitim Öğretim Yönetmeliği

Yaz Dönemi Modern Diller Birimi Ders Programı - Sınav Tarihleri

Lisansüstü öğrencilerin AKTS'ye tabi olmaları ile ilgili duyuru için tıklayınız.

"Öğretim Programlarının Uygulanmasına İlişkin Esas ve İlkeleri 7. Maddesi" ile ilgili senato kararı ektedir.

Yeni Yayınlar
Makaleler

Menzi Çetin, N., Akkoyunlu, B. (2015). The analysis of the posts in an on-line community of practice by means of discourse analysis. Turkish Online Journal of Educational Technology, August 2015, Special Issue for INTE 2015, 544-550.

Demiraslan Çevik, Y. (2015). Assessor or assessee? Investigating the differential effects of online peer assessment roles in the development of students’ problem-solving skills. Computers in Human Behavior, 52, 250-258. doi:10.1016/j.chb.2015.05.056

Demiraslan Çevik, Y. & Barın, S. (2015). Aşırmacılığı önleme ve akademik dürüstlüğü sağlamada Turnitin® kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(2), 39-53.

Demiraslan Çevik, Y., Haşlaman, T., Kuşkaya Mumcu, F., & Gökçearslan, Ş. (2015). Özdüzenlemenin Dikkat Kontrolü Boyutu: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Bas¸kent University Journal of Education, 2(2), 99-108.

Akçapınar, G., Altun, A., & Aşkar, P. (2015). Modeling Students’ Academic Performance Based on Their Interactions in an Online Learning Environment. Elementary Education Online, 14(3), 815-824. doi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.03160

Dağhan, G., Kibar Nuhoğlu, P., Menzi Çetin,  N., Telli, E., & Akkoyunlu, B. (2015). Öğretmen adaylarının sosyal medya destekli bilimsel iletişimi kullanmaları üzerine nitel bir çalışma. Türk Kütüphaneciliği, 29(2), 258-274.

Akçapınar, G. (2015). How automated feedback through text mining changes plagiaristic behavior in online assignments. Computers & Education, 87(0), 123-130. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2015.04.007

Yurdugül, H.,& Menzi Çetin, N. (2015). Investigation of the relationship between learning process and learning outcomes in e-learning environments. Eurasian Journal of Educational Research, 59, 57-74. http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2015.59.4

Dağhan, G., & Akkoyunlu, B. (2015). Eğitimde teknoloji kullanım sürdürülebilirliği üzerine yapılan çalışmalardaki genel eğilimler: Bir tematik içerik analizi çalışması. Eğitim ve Bilim, 40(178), 225-253. doi: 10.15390/EB.2015.4175

Ilgaz, H., Mazman, S. G., Altun, A. (2015). A Cross Cultural Perspective on Information Communication Technologies Learning Survey. Technology, Knowledge and Learning,  DOI 10.1007/s10758-015-9257-5.

Akkoyunlu, B. & Baskan, G. (2015).  School principals’ opinions on the FATIH Project in Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 1497 – 1502.

Demir, Ö., & Yurdugül, H. (2015). The examination of prospective teachers’ information and communication technology usage and online communication self-efficacy levels in Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 176, 371-377. doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.484

Akkoyunlu, B., Dağhan, G., & Erdem, M. (2015). Facebook’da öğretmen öğrenci arkadaşlığının açıklayıcısı olarak öğretmenin mesleki algısı: Bir ölçek geliştirme çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 7(1), 242-259. doi: 10.15345/iojes.2015.01.020

Olkun, S., Altun, A., Şahin, S. G., & Denizli, Z. A. (2015). Temel Sayı Yeterliklerindeki Eksiklikler İlköğretim Öğrencilerinde Düşük Matematik Başarısına Neden Olabilir, Eğitim ve Bilim, 40 (177), 141-159.

Usluel, Y.K. , Özmen, B., & Çelen, F.K. (2015). BİT'in Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu ve Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Modeline Eleştirel Bir Bakış. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 34–54. http://www.etku.org/sayilar/5_1/09_03.pdf

Ergün, E., & Usluel, Y.K.  (2015). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğrenci Bağlılık Ölçeği'nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 20–33. http://www.etku.org/sayilar/5_1/09_02.pdf

Olkun, S., Altun, A., & Göçer Şahin, S. (2015). Beyond subitizing: symbolic manipulations of numbers. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 10(1), pp. 93-103.

Demir, Ö., & Yurdugül, H. (2015). The exploration of models regarding e-learning readiness: Reference model suggestions.  International Journal of Progressive Education, 11(1), 173-194. http://inased.org/ijpe.htm 

Demiraslan Çevik, Y., Haşlaman, T., & Çelik, S. (2015). The effect of peer assessment on problem solving skills of prospective teachers supported by online learning activities. Studies in Educational Evaluation, 44, 23–35.

Bildiriler

Çıralı, H. & Usluel, Y. K. (2015). A Descriptive review study about digital storytelling in educational context. 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, 6-8 July.

Haşlaman, T., Demiraslan C¸evik, Y., & Çelik, S. (2015, Haziran). Çevrimiçi işbirlikli öğrenme ortamında öğretmen adaylarının problem çözme sürecindeki geçişken bellek, grup uyumu ve grup atmosferine ilişkin görüşleri. 2nd Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye.

Coşkun, H. İ., Akkoyunlu, B., & Dağhan, G. (2015). Üç boyutlu çoklu ortamlarda bilişsel yük ve öğretim verimliliği üzerine bir inceleme. 6. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Konferansı (INTE 2015), Barselona, İspanya.

Ersolak, K. & Demiraslan Çevik, Y. (2015, Mayıs). Eğitimde animasyon kullanımı: Bilişsel yük perspektifinden bir bakış9th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), Afyonkarahisar, Türkiye.

İltüzer, Y. & Demiraslan Çevik, Y. (2015, Mayıs). Eğitimde çözümlü örneklerin kullanımıyla ilgili araştırmaların betimsel tarama yöntemi ile incelenmesi9th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), Afyonkarahisar, Türkiye.

Sayın, Z., Arık, G., Arkün Kocadere, S. ve Erdem, M. (2015). Yapılandırmacı bir dijital oyun: Enerjik. 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), May 20-22, Afyon, Turkey.

Arkün Kocadere, S. (2015). Searching for the labours of Hercules: Eğitimde teknoloji entegrasyonu üzerine bir AB projesi. 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), May 20-22, Afyon, Turkey. 

Akkoyunlu, B., & Gündüz, A. Y. (2015). Dönüştürülmüş (flipped) sınıflar uygulaması: Bir ders örneği. 5. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Siyaseti ve Sorunlar Sempozyumu Bildirileri, Bakü, Azerbaycan. (pp. 211 - 220).

Nuhoğlu Kibar, P., & Akkoyunlu, B. (2015). Kavram haritalarından infografiklere: Öğretmenlerle bilgi görselleştirme uygulaması. 5. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Siyaseti ve Sorunlar Sempozyumu Bildirileri, Bakü, Azerbaycan. (pp. 202 - 211).

Dağhan, G., Akkoyunlu, B., & Atanur Baskan, G. (2015). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği öz yeterlik algıları üzerine bir çalışma. 5. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Siyaseti ve Sorunlar Sempozyumu Bildirileri, Bakü, Azerbaycan. (pp. 186-192).

Usluel, Y. K., Çıralı, H., & Arslan, Ö. (2015). How do students utilize technology? Students’ views versus log records. 2015 AERA Annual Meeting, "Toward Justice: Culture, Language, and Heritage in Education Research and Praxis”, Chicago, 16-20 April. 

Çağlar, Ş. ve Arkün Kocadere, S. (2015). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Oyunlaştırma. XVII. Akademik Bilişim Konferansı (AB15), 4-6 Şubat, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Kitap Bölümü

Demiraslan Çevik, Y. (2015). Yeni (?) bir öğrenme kuramı olarak bağlantıcılık. Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman & Ferhan Odabaşı (Ed). Eğitim Teknolojileri Okumaları. (s. 177 - 192) TOJET - Sakarya Üniversitesi.

Arkün Kocadere, S., & Cumaoğlu Kızılkaya, G. (2015). Mentörlükten E-Mentörlüğe. Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman & Ferhan Odabaşı (Ed).Eğitim Teknolojileri Okumaları. (s. 493 - 513) TOJET - Sakarya Üniversitesi.

Menzi  Çetin, N. & Akkoyunlu, B. (2015). Öğretmen eğitiminde yüz yüze iletişimden sosyal ağlara: Çevrimiçi uygulama toplulukları. Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman & Ferhan Odabaşı (Ed).  Eğitim Teknolojileri Okumaları.  (s. 233 - 248) TOJET - Sakarya Üniversitesi.

Nuhoğlu, Kibar, P. & Akkoyunlu, B. (2015). Eğitimde bilgi görselleştirme: Kavram haritalarından infografiklere. Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman & Ferhan Odabaşı (Ed).  Eğitim Teknolojileri Okumaları.  (s. 271 – 288). TOJET - Sakarya Üniversitesi.

Dağhan, G. & Akkoyunlu, B.  (2015). Eğitimde teknolojik sürdürülebilirlik. Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman & Ferhan Odabaşı (Ed).  Eğitim Teknolojileri Okumaları.  (s. 311 - 332). TOJET - Sakarya Üniversitesi.

Kitap İnceleme

Dağhan, G. (2015). Sosyal ve davranışsal araştırmalarda karma yöntemler el kitabı  [Review of the book Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research (2nd Edition), by A. Tashakkori & C. Teddlie]. İlköğretim Online, 14(1), 1-6. doi: 10.17051/io.2015.07705

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara