HÜ EF Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Güncel Duyurular

2021-2022 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru Takvimi açıklandı. Başvuru Takvimi için tıklayınız. KA 103 programı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

TKD 103-TKD 107 kodlu Türk dili dersinin Final Sınavı 11 Ocak 2021 tarihinde yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sınav duyuruları [HTML] (Sürekli güncellenmektedir.)

Uzaktan eğitim sürecine ilişkin huzem tarafından hazırlanan bilgilendirme notları: Öğretim Elemanları - Öğrenciler

MOODLE öğrenme yönetim sisteminin (evdekal.hacettepe.edu.tr) nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılı video için tıklayınız.

30 Mart 2020'de başlayacak uzaktan eğitim süreci için http:\\evdekal.hacettepe.edu.tr adresinde yer alan Moodle Sistemi kullanılacaktır. Sisteme giriş için öğrenci no'lar kullanıcı adı; T.C. kimlik numarasının ilk 6 hanesi ise şifre olarak belirlenmiştir. Yabancı uyruklu öğrenciler ise sisteme girişte hem kullanıcı adı hem de şifre kısımlarına öğrenci numaralarını gireceklerdir. Uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunlar için birim koordinatörlerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Birim koordinatörlerimizin iletişim bilgileri:

Mehmet Fatih YİĞİT : mehmetfatihyigit57@gmail.com
Mustafa TEPGEÇ: mustafatepgec@gmail.com

Corona virüsle ilgili ayrıntılı bilgi için [VIDEO2]

Yeni Yayınlar
Makaleler

Çıralı-Sarıca, H., Usluel, Y. K. (2020). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin mesleki deneyimlerini dile getirmede alternatif bir ifade aracı olarak dijital hikâye anlatımı atölyeleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 16(2), 120-138. doi: 10.17244/eku.775361

Hasnine, M. N., Akçapınar, G., Mouri, K., & Ueda, H. (2020). An Intelligent Ubiquitous Learning Environment and Analytics on Images for Contextual Factors Analysis. Applied Sciences10(24), 1-18. doi: 10.3390/app10248996

Hasnine, M. N., Ogata, H., Akçapınar, G., Mouri, K., & Kaneko, K. (2020). Closing the Experiential Learning Loops Using Learning Analytics Cycle: Towards Authentic Experience Sharing for Vocabulary Learning. International Journal of Distance Education Technologies (IJDET), 18(3), 78-98. doi:10.4018/IJDET.2020070105

Akçapınar, G, Kokoç, M. (2020). Analyzing the Relationship between Student’s Assignment Submission Behaviors and Course Achievement through Process Mining Analysis. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 11 (2), 386-401. doi: 10.16949/turkbilmat.711683

Akçapınar, G. & Uz Bilgin, C. (2020). Öğrenme analitiklerine dayalı oyunlaştırılmış gösterge paneli kullanımının öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamındaki bağlılıklarına etkisi. Kastamonu Education Journal, 28(4), 1892-1901. doi: 10.24106/kefdergi.740489

Bayrak, F., Tibi, M. H. & Altun, A. (2020). Development of Online Course Satisfaction Scale (OCSS). The Turkish Online Journal of Distance Education, 21(4), 110-123.

Çağlar-Özhan, Ş., & Arkün-Kocadere, S. (2020). The Effects of Flow, Emotional Engagement, and Motivation on Success in a Gamified Online Learning Environment. Journal of Educational Computing Research, 57(8), 2006–2031. doi:10.1177/0735633118823159

Özkök, G. A., Tütüncü, H. (2020). Harmanlanmış e-öğrenme ortamı bilgi sistem kalitesinin öğrencilerin psikososyal algılarına etkisinin incelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi,14 (33),1-24.

Özkök, G. A., Tütüncü, H. (2020). İki yükseköğretim kurumunun harmanlanmış öğrenme ortamlarının psikososyal boyutlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi21(2), 916-946.

Özkök, G.A., & Yılmaz, T. (2020). Mesleki eğitime yönelik yeni nesil öğrenme nesnelerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. Journal of Computer and Education Research, 8(16), 757-786. DOI: 10.18009/jcer.770034

Özkök, G.A., Bulutlu, Ö. (2020). Examination of Intention to Use Synchronous E-Classroom Environments of University Students in Distance Education Programs. Cukurova University Faculty of Education Journal, 49(2), 895-937.

Ay, K , & Erdem, M . (2020). An Investigation on University Students’ Online Information Search Strategies and Relationships with Some Educational Variables. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(4), 843-857. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hunefd/issue/57647/818898

Şahin, M., & Yurdugül, H. (2020). Learners’ needs in online learning environments and third generation learning management systems (LMS 3.0). Technology, Knowledge, Learninghttps://doi.org/10.1007/s10758-020-09479-x

Şahin, M., Ulucan, A. & Yurdugül, H. (2020). Learner classification based on interaction data in E-learning environments: the ELECTRE TRI method. Education and Information Technologieshttps://doi.org/10.1007/s10639-020-10358-2

Tuluk, A , Yurdugül, H . (2020). Design and Development of a Web Based Dynamic Assessment System to Increase Students' Learning Effectiveness . International Journal of Assessment Tools in Education , 7 (4) , 631-656 . DOI: 10.21449/ijate.730454

Demiraslan Çevik, Y., Tepgeç, M., Mumcu, F., Somyürek, S., Dağhan, G. (2020). Bilişim etiğiyle ilgili karar verme sisteminin çeşitli yöntemlerle kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 10(2), 526-548.

Pala, F.K. & Erdem, M. (2020). Development of a participation style scale for online instructional discussions. Education Tech Research Dev. https://doi.org/10.1007/s11423-020-09817-x

Ekici, M., & Erdem, M. (2020). Developing science process skills through mobile scientific inquiry. Thinking Skills and Creativity, 36. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100658

Keskin, S., Şahin, M., Uluç, S., & Yurdugul, H. (2020). Online learners' interactions and social anxiety: The social anxiety scale for e-learning environments (SASE), Interactive Learning Environments, DOI: 10.1080/10494820.2020.1769681

Şahin, M, Yurdugül, H. (2020). Educational data mining and learning analytics: Past, present and future. Bartın University Journal of Faculty of Education , 9 (1), 121-131.

Çıralı Sarıca, H., & Usluel, Y.K.  (2020). Öğrenciler teknolojiyi üretim amaçlı mı kullanıyorlar? Log kayıtlarına karşı öğrenci görüşleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama , 10 (1) , 219-236.

Bildiriler

Chen, M.-R. A., Majumdar, R., Hwang, G.-J., Lin, Y. D., Ogata, H., Akçapınar, G., & Flanagan, B. (2020). Improving EFL students’ learning achievements and behaviors using a learning analytics-based e-book system. Paper presented at the Proceedings of The 28th International Conference on Computers in Education (ICCE 2020), Darwin, Northern Territory, Australia.

Hasnine, M. N., Mouri, K., Akçapınar, G., Ahmed, M. M. H., & Ueda, H. (2020). A New Technology Design for Personalized Incidental Vocabulary Learning using Lifelog Image Analysis. Paper presented at the Proceedings of The 28th International Conference on Computers in Education (ICCE 2020), Darwin, Northern Territory, Australia.

Akçapınar, G., Hasnine, M. N., Majumdar, R., Chen, M.-R. A., Flanagan, B., & Ogata, H. (2020). Exploring Temporal Study Patterns in eBook-based Learning. Paper presented at the Proceedings of The 28th International Conference on Computers in Education (ICCE 2020), Darwin, Northern Territory, Australia.

Nuhoğlu Kibar, P. (2020). Posters as a Way of Attention-Getting to the Next Course. 2020 International Visual Literacy Conference (IVLA 2020) - Visual Literacy in the Virtual Realm, September, 24-26, Virtual.

Flanagan, B., Majumdar, R., Akçapınar, G., & Ogata, H. (2020). The Relationship between Student Performance and Reading Behavior in Open eBook Assessment. Paper presented at the IEEE 20th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT2020), Tartu, Estonia. (Nominated for Best Full Paper Award)

Majumdar, R., Li, H., Yang, Y., Flanagan, B., Akçapınar, G., & Ogata, H. (2020). Oh! Another Deadline: Cohort Analysis of Learner’s Behaviors in Self-Directed Tasks. Paper presented at the IEEE 20th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT2020), Tartu, Estonia.

Karayiğit, D., Temel, B., & Kocadere S. A. (2020, May 14–16). Examining the Properties of Gamification Tools for Education [Online conference presentation]. Didactics: Tradition, Development & Innovation (TDID).

Ertan, K., Kocadere S. A. (2020, May 14–16). The views of students about gamification in an EFL context [Online conference presentation]. Didactics: Tradition, Development & Innovation (TDID)

Akçapınar, G., Chen, M.-R. A., Majumdar, R., Flanagan, B., & Ogata, H. (2020). Exploring student approaches to learning through sequence analysis of reading logs. Paper presented at the Proceedings of the Tenth International Conference on Learning Analytics & Knowledge, Frankfurt, Germany. doi: 10.1145/3375462.3375492

Kitap Bölümü

Akçapınar, G., & Bayazıt, A. (2020). Eğitsel Verilerde Birliktelik Kuralları Analizi. In T. Güyer, H. Yurdugül, & S. Yıldırım (Eds.), Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri (pp. 111-125): Anı Yayıncılık.

Bayazıt, A., & Akçapınar, G. (2020). Video Analitikleri: Öğrencilerin Video İzleme Stratejilerinin İncelenmesine İlişkin Bir Uygulama. In M. Kokoç & H. Ilgaz (Eds.), E-Öğrenmede Videolar Uygulamalar ve Güncel Eğilimler: Pegem Akademi Yayıncılık.

Bayrak, F. (2020). Eğitsel videolarda sorularla etkileşim. M. Kokoç & H. Ilgaz (Eds). E-Öğrenmede Videolar: Uygulamalar ve Güncel Eğilimler (ss. 61-76). Pegem Akademi. Ankara.

Arkün Kocadere, S. (2020). Öğrenenler Gözünden Karma Akran Mentorluğu: Uygulayıcılara Öneriler. S. Öngöz (Ed.), Eğitim Bilimleri Alanında Elektronik Mentorluk (s. 175 - 188). Ankara: Pegem Akademi.

Nuhoğlu Kibar, P. (2020). Görünüş Özelliklerini Buluşturan Öğretimsel Grafik Türü Olarak Video. M. Kokoç, & H. Ilgaz (Ed.). E-Öğrenmede Videolar Uygulamalar ve Güncel Eğilimler (s. 45 - 59). Ankara: Pegem Akademi.

Şahin M., Keskin S., Yurdugül H. (2020) Sequential Analysis of Online Learning Behaviors According to E-Learning Readiness. In: Isaias P., Sampson D.G., Ifenthaler D. (eds) Online Teaching and Learning in Higher Education. Cognition and Exploratory Learning in the Digital Age. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-48190-2_7

Romero-Hall, E.J., Correia, A., Branch, R., Cevik, Y., Dickson-Deane, C., Chen, B., Liu, C., Tang, H., Vasconcelos, L., Pallit, N., and Thankachan, B. (2020). Futurama: Learning Design and Technology Research Methods. In Romero-Hall, E.J. (Ed.), Research Methods in Learning Design and Technology. Routledge.

Şahin M., Yurdugül H. (2020) The Framework of Learning Analytics for Prevention, Intervention, and Postvention in E-Learning Environments. In: Ifenthaler D., Gibson D. (eds) Adoption of Data Analytics in Higher Education Learning and Teaching. Advances in Analytics for Learning and Teaching. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-47392-1_4

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara - E-posta: bote@hacettepe.edu.tr