Duyurular

TEV Yüksek Öğrenim Bursuna başvuru yapan öğrencilerimizin dikkatine! (Tarih Güncellendi!)
Yapılan başvurular 7 Kasım 2014 günü saat 13:30'da Dekanlık Burs Komisyonunca değerlendirilecektir. Başvuru yapan öğrencilerimizin belirtilen gün, yer ve saatte hazır olmaları gerekmektedir.

Öğrencilerimizin sınıf/bölüm temsilcisi seçimleri için aşağıda belirtilen tarih, saat ve derslikte bulunmaları gerekmektedir.
1. sınıf: 24 Ekim Cuma 12:30 D3
2. sınıf: 24 Ekim Cuma 11:50 D3
3. sınıf: 24 Ekim Cuma 09:30 D3
4. sınıf: 24 Ekim Cuma 10:45 D2

Sınıf temsilcisi olmak isteyen adayların adaylıklarını, Bölüm Başkanlıklarına bir dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir.

Öğrenci Temsilcileri Seçimi ile ilgili rektörlük duyurusu için tıklayınız.

TEV Yüksek Öğrenim Bursu Duyurusu ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
(son başvuru tarihi 13 Ekim 2014)

3. ve 4. sınıf öğrencilerimizin dikkatine!
Bilisim Teknolojileri Ogretmen Adaylarina Yonelik Bilgisayar Programlama Ogretiminde Alternatif Yontem ve Araçlar Semineri

Sabancı Vakfı Bursu ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
(son başvuru tarihi 17 Ekim 2014)

Tesyev Yüksek Öğrenim Bursları ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
(son başvuru tarihi 31 Ekim 2014)

1. Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine!
ÜNİ 101 Üniversite Yaşamına Giriş Dersi Açılış Programının ardından Bölüm Tanışma Toplantısına katılımınız beklenmektedir.
Bölüm Tanışma Toplantısı: tarih:15 Eylül 2014 Pazartesi - saat: 13:00 - yer: BÖTE Bölümü D3
ÜNİ 101 ile ilgili ayrıntılı bilgi için uni101.hacettepe.edu.tr adresini takip ediniz.

2014-2015 öğretim yılı Güz dönemi Modern Diller Ortak ve Zorunlu Seçmeli derslerin sınav programı ve ders programı

Yeni Yayınlar
Makaleler

Dikbas Torun, E. & Altun, A. (2014). The effect of levels of processing with navigation design types on recall and retention in e-learning environments. Behaviour & Information Technology, 33 (10), 1039-1047.

Menzi Çetin, N. & Altun, A. (2014). Uyarlanabilir öğrenme ortamları ve bir model önerisi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 5(3).

Ilgaz, H., Altun, A. & Aşkar, P. (2014). The effect of sustained attention level and contextual cueing on implicit memory performance for e-learning environments. Computers in Human Behavior, 39(0), 1-7. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.06.008

Özmen, B. & Altun, A. (2014). Undergraduate students' experiences in programming: Difficulties and obstacles. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 5(3), 9-27.

Demiraslan Çevik, Y. (2014). Dönüt Alan mı Memnun Veren mi? Çevrimiçi Akran Dönütü İle İlgili Öğrenci Görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(1), 10-23.

Arkün-Kocadere, S. ve Altun, A. (2014). Karma öğrenme ortamlarında çevrimiçi öğrenen katılımı. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama4(2), 44-57. http://www.etku.org/sayilar/4_2/08_03.pdf

Usluel,Y.K., Demir,Ö., & Çınar,M. (2014). Sosyal Ağların Kullanım Amaçları Ölçeği. Eğitim Teknolojileri Araştırma Dergisi, 5(2). http://www.et-ad.net/

Uz, Ç. & Altun, A. (2014). Object Location Memory and Sex Difference: Implications on Static vs. Dynamic Navigation Environments. Journal of Cognitive Science,(14), pp. 27-56.

Dağhan, G., & Akkoyunlu, B. (2014). Bilişim Teknolojileri dersinde kullanılan performansa dayalı değerlendirme yöntemlerine ilişkin nitel bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 323-339. doi: 10.12738/estp.2014.1.2005

Arkün-Kocadere, S. ve Seferoğlu, S. S. (2013). Topluma hizmet uygulama dersinin işlenişi: Uygulama örnekleri ve sürece ilişkin öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 75-89.

Arkün-Kocadere, S. ve Aşkar, P. (2013). Sosyal medya araçlarının katkıları ve kullanım sıklıkları: Öğretmenlik uygulaması örneği. İlköğretim Online, 12(4), 1120-1132.

Arkün-Kocadere, S. ve Aşkar, P. (2013). Okul uygulamaları derslerine ilişkin görüşlerin incelenmesi ve bir uygulama modeli önerisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 27-43.

Cangöz, B., Altun, A., Aşkar, P., Baran, Z., & Mazman, S.G. (2013). Examining the visual screening patterns of emotional facial expressions with gender, age and lateralization. Journal of Eye Movement Research 6(4):3, 1-15.

Akkoyunlu, B., & Erdem, M. (2013). Toplumsal sorumluluk projeleri ve üniversitelerin rolü.  Pedaqoji Universitet Heberleri  News of Pedaqocical University. 339 – 350.

Erdem, M. (2013). Facebook’ta öğretmen – öğrenci arkadaşlığı konusunda öğretmen görüşleri üzerine bir çalışma. Pedaqoji Universitet Heberleri  News of Pedaqocical University. 365 – 372.

Demir, Ö. & Yurdugül, H. (2013). Self-directed learning with technology scale for young students: A validation study, e-international journal of educational research, 4(3), 58-73.

Aşıcı, T.B. ve Usluel, Y. K. (2013). Sayısal uçurumun üniversite öğrencilerinin demografik özelliklerine göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 44, 73-84.

Mazman, S. G. & Altun, A. (2013). Individual Differences in Spatial Orientation Performances: An Eye Tracking Study. World Journal on Educational Technology. 5(2), 266-280.

Köseoğlu, P., Mazman, S. G., Altun, A. & Efendioğlu, A. (2013). Learning from Animation: Smooth Pursuits of Synaptic Transmission of an Impulse with Contextual Cues. World Journal on Educational Technology. 5(2), 238-247.

Dağhan, G., Kibar Nuhoğlu, P. ve Akkoyunlu. B. (2013).  A Qualitative study on the problems of ICT teachers about their profession and opinions about their roles in FATİH Project. Azerbaijan State Pedogogical University Journal of ICT in Education, 2, 13 – 25.

Ergü, S., Usluel, Y. K. ve Yurdugül, H. (2013). Öğretmen adaylarının öğrenme ortamlarındaki etkileşim tercihleri. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 4(2).

Aşkar, P. ve Mazman, S. G. (2013). Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri Envanteri’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması. Eğitim ve Bilim. 38(168). 167-182.

Usluel, Y. K. & Atal, D. (2013).  Students approach to social network in educational context.  The international  journal of web communities, 9 ( 2), 188-198.

Demiraslan-Cevik, Y. & Andre, T. (2013). Examining preservice teachers’ classroom management decisions in three case-based teaching approaches. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 1(1), 25-42.

Demiraslan Cevik, Y. & Andre, T. (2013). Examining preservice teachers’ decision behaviors and individual differences in three online case-based approaches. International Journal of Educational Research, 58, 1-14.

Usluel, Y.K, Avcı, Ü., Kurtoğlu, M. Ve Uslu, N. (2013).  Yeniliklerin Benimsenmesi Sürecinde Rol Oynayan Değişkenlerin Betimsel Tarama Yöntemiyle İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, ss. 53-71

Usluel, Y. K. Ve Uslu, N. (2013). Öğretmenlerin bir yenilik olarak teknoloji ile ilgili yarar algıları. İlköğretim Online, 12(1), 52-65. Online

Demiraslan Cevik, Y. & Andre, T. (in press). Studying the Impact of Three Different Instructional Methods on Preservice Teachers’ Decision Making. Research Papers in Education. DOI:10.1080/02671522.2012.742923 

Demiraslan Cevik, Y. & Andre, T. (in press). Worked Examples Leads to Better Performance in Analyzing and Solving Real-life Decision Cases. i-manager’s Journal of Educational Technology.

Bildiriler

Olkun, S., Altun, A. & Göçer Şahin, S. (2014).  Ilkokul öğrencilerinde matematik öğrenme güçlüğü riskini tarama aracinin psikometrik özellikleri. UFBMEK-XI, Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye

Demir, Ö., & Yurdugül, H. (2014, September). The Examination of Prospective Teachers’ ICT Usage and Online Communication Self-efficacy Levels in Turkey.14th International Educational Technology Conference (IETC 2014), Chicago, Illinous, USA.

Ilgaz, H., Altun, A. & Aşkar, P. (2014). Is Implicit Memory Independent from Sustained Attention: An Eye Tracking Validation Study. Presented at Neuroscience and Education 2014 Meeting of the EARLI SIG 22, June 12-14, Göttingen, Germany.

Akçapınar, G., Altun, A., & Coşgun, E. (2014). Investigating Students’ Interaction Profile in an Online Learning Environment with Clustering. Paper presented at the 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT2014), 7–9 July Athens, Greece. 

Özkök, A. (2014, Mayıs). Does A LMS Affected By Students' Perceived Value? Does A LMS Affected By Students' Perceived Value?.2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), Afyonkarahisar, Türkiye.

Demir, Ö., & Yurdugül, H. (2014, Mayıs). E-öğrenmeye hazırbulunuluğa ilişkin modellerin incelenmesi : Referans model önerileri. 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), Afyonkarahisar, Türkiye.

Barın, S., Demiraslan Çevik, Y., & İltüzer, Y. (2014, Mayıs). Akademik dürüstlük ve Turnitin kullanımı ile ilgili öğrenci görüşleri. 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), Afyonkarahisar, Türkiye.

Özmen, B., Usluel, Y. K., & Çelen, F. K. (2014). Araştırmalarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonu konusunda var olan durum ve yönelimler. 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), Afyonkarahisar, Türkiye, 20-22 Mayıs 2014.

Çıralı, H. ve  Usluel, Y. K. (2014). Dijital hikâye anlatımının öğrencilerin yazma becerisini geliştirmedeki etkisi. 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium(ITTES), 20-22 Mayıs, Afyon.

Arkün Kocadere, S. (2014). Öğretmen, akran ve öz değerlendirme karşılaştırması: Öğretmenlik Uygulaması örneği. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu (ISPITE), 15-16 Mayıs, Ankara.

Arkün Kocadere, S. ve Özgen Koçyıldırım, D. (2014). Eğitimcilerin mesleki gelişimlerine yönelik çevrimiçi topluluklar: Art Education 2.0 örneği. Anadolu Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu (USES), 14-16 Mayıs, Eskişehir.

Dağhan, G., & Akkoyunlu, B. (2014). Eğitimde teknolojik sürdürülebilirlik: Kuramlar, modeller ve alana yönelik öneriler.International Conference on New trends in Educational Technology Conference (INTET 2014), Gazimağosa, KKTC.

Nuhoğlu Kibar P.,  Dağhan, G., Akkoyunlu, B. ve  Atanur Baskan, G. (2014). Öğretmen ve yöneticilerin akıllı tahta ve tablet bilgisayarların kullanımı ile ilgili yaklaşımları. International Conference on New trends in Educational Technology Conference, INTET 2104. Gazi Magusa, 14 - 15 Nisan.

Arkün Kocadere, S. ve Altun, A. (2014). Katılmak ya da katılmamak: Öğrenen gözünden çevrimiçi katılım. Uluslararası Eğitim Teknolojisinde  Yeni Eğilimler Konferansı (INTET), 14-15 Nisan, Mağusa, KKTC.

Demiraslan Çevik, Y., İltüzer, Y., & Barın, S. (2014, Nisan 14-15). Aşırmacılığı Önlemede Turnitin Kullanımına İlişkin Öğrenci Bakış Açılarının İncelenmesi. International Conference on New Trends in Educational Tehnology (INTET2014), Famagusta, Kıbrıs.

Özkök, A., Akpolat, M. E., & Karaaslan, G. (2014, April 14-15). A Meta-Analysis Review of Learning Object Research Paper presented at the International Conference on New Trends in Educational Tehnology (INTET2014), Famagusta, Cyprus.

Akkoyunlu, B. (2014). Who is the 21st Century Learner? How are we going to prepare them for the 21st Century? International Teacher Education Conference. 5 – 7 February, Dubai (Keynote Speaker).

Arkün-Kocadere, S. (2013). Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrenen memnuniyeti. Ulusal Uzaktan Eğitim ve Teknolojileri Sempozyumu. 1 - 3 Kasım, Konya.

Arkün Kocadere, S. (2013). Evaluation of Draw Something app in an educational perspective. DisCo 2013 New Technologies and Media Literacy Education, 119-123. Prag, Çek Cumhuriyeti.

Akkoyunlu B. & Erkan, S. (2013). A Study on student and teacher views on technology use. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 103, 68 – 76. 13th International Educational Technology Conference, Malaysia.

Akgün, E. ve Akkoyunlu, B. (2013). Instruction of computer supported collaborative learning environment and students’ contribution quality. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 93,  1489–1492.

Avci Yucel, U., & Usluel, Y. K. (2013). The Quality of Interaction and Participation in Knowledge Building Processes within the Online Collaborative Learning Environments. International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning (IAC-ETeL 2013 ), Prague, Czech Republic.

Akçapınar, G., Coşgun, E., & Altun, A. (2013, October 17th - 18th). Mining Wiki Usage Data for Predicting Final Grades of Students Paper presented at the International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning (IAC-ETeL 2013), Prague, Czech Republic.

Yaşar, S., Sert, G., Demir., Ö., & Yurdugül, H. (2013, Haziran). Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Bilgisayara Karşı Tutumu ve Teknoloji ile Birlikte Kendi Kendine Öğrenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2013), Trabzon, Turkey.

Bayrak, F., & Yurdugül, H. (2013). University Students’ Computer Literacy Readiness Level In Turkey. Paper presented at International Conference on New Horizons, June 25-27, Rome, Italy.

Özkök, A., Keskin, S., & Akın, T. (2013). Blackboard ve Moodle Öğrenim Yönetim Sistemlerinin Psikososyal Boyutlarının Karşılaştırılması. 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium. Trabzon, Türkiye, 26-28 Haziran 2013.

Özkök, A. (2013). Disiplinlerarası araştırmalarda bilginin paylaşılması ve yapılandırılmasında bilgi ve
iletişim teknolojilerinin rolü. 12. Matematik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23-25 Mayıs 2013.

Uz, Ç., & Altun, A. (2013). "Object Location Memory: A new test for Spatial Location". 8. International Elsin Conference, 18-20 June; Billund, Denmark.

Çıralı, H. ve Usluel, Y. K. (2013). Dijital hikâye anlatımının eğitsel bağlamda kullanımının değerlendirilmesine yönelik bir rubrik önerisi. 5th International Digital Storytelling Conference, Ankara, Türkiye, 8-10 Mayıs 2013.

Özkök, A., Keskin, S., & Akın, T. (2013). Blackboard ve Moodle Öğrenim Yönetim Sistemlerinin Psikososyal Boyutlarının Karşılaştırılması. 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium. Trabzon, Türkiye, 26-28 Haziran 2013.

Hacımahmutoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2013).    Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’n koruma kapsamına giren hakların internet ortamında ortaya çıkabilecek ihlalleri ile bu ihlallerin öğretmen ve öğrenci açısından değerlendirilmesi. ICOINE, Disiplinler arası Eğitim Araştırmaları 2. Uluslar arası Konferansı.  Girne, KKTC, 30 Ocak - 1 Şubat 2013.

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara