HÜ EF BÖTE Bölümü Lisans Ders Programı

Bölümümüzün (BTÖ) optik ders kodu 2006 Öğretim Programı için 456, 2018 Öğretim Programı için ise 780'dir.

Diğer bölümlerin optik kodları [HTML]

NOT: Lisans ders programı taslak programdır. Değişiklik olabilecektir.

2020 - 2021 Bahar Dönemi Açılan Lisans Dersleri ve Derslerin Yürütüldüğü Yöntem

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara - E-posta: bote@hacettepe.edu.tr