HÜ EF Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Güncel Duyurular

Bölümümüz Lisans Programı, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından 24.04.2021 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle akredite edilmiştir. Emeği geçen tüm hocalarımıza, öğrencilerimize ve diğer paydaşlarımıza destek ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz. [PDF] [03.05.2021]

Yabancı Diller YO Modern Diller Birimi Tarafından Verilen İngilizce Dersleri 2020-21 Bahar Dönemi Ara Sınav Takvimi
Sınavların yapılacağı tarih, saat ve sistem bilgisi için tıklayınız.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının 'Staj Seferbirliği' programına başvurular "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden 22 Mart'a kadar yapılabilmektedir.

Mezuniyetine en fazla 3 dersi kalan öğrenciler için TKD 103-107 Türk Dili I dersi sınavı 25.02.2021 tarihinde saat: 13.00'de, TKD 100-104-105 Türk Dili II dersi sınavı ise saat: 14.00' de Blackboard üzerinden yapılacaktır.

Sınav duyuruları [HTML] (Sürekli güncellenmektedir.)

Modern Diller Birimi 2020 - 21 Güz Dönemi Bütünleme Sınav Takvimi

Eğitim Bilimleri Bölümü Bölümü Öğretmenlik Meslek Bilgisi 2020-21 Güz Bütünleme Sınav Takvimi

BEB650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersi Bütünleme Sınavı 3 Şubat 2021 tarihinde 10:00 - 14.00 arasında https://blackboard.hacettepe.edu.tr/ adresi üzerinden yapılacaktır.

AİT 103/105/203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinin Bütünleme Sınavı 4 Şubat 2021 tarihinde 16:00 - 16.30 arasında tüm üniversitede ortak ve HUZEM üzerinden yapılacaktır.

TKD103 - TKD107 kodlu Türk Dili dersinin tekrarlanacak Final sınavıyla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

2021-2022 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru Takvimi açıklandı. Başvuru Takvimi için tıklayınız. KA 103 programı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

TKD 103-TKD 107 kodlu Türk dili dersinin Final Sınavı 11 Ocak 2021 tarihinde yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Uzaktan eğitim sürecine ilişkin huzem tarafından hazırlanan bilgilendirme notları: Öğretim Elemanları - Öğrenciler

MOODLE öğrenme yönetim sisteminin (evdekal.hacettepe.edu.tr) nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılı video için tıklayınız.

30 Mart 2020'de başlayacak uzaktan eğitim süreci için http:\\evdekal.hacettepe.edu.tr adresinde yer alan Moodle Sistemi kullanılacaktır. Sisteme giriş için öğrenci no'lar kullanıcı adı; T.C. kimlik numarasının ilk 6 hanesi ise şifre olarak belirlenmiştir. Yabancı uyruklu öğrenciler ise sisteme girişte hem kullanıcı adı hem de şifre kısımlarına öğrenci numaralarını gireceklerdir. Uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunlar için birim koordinatörlerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Birim koordinatörlerimizin iletişim bilgileri:

Mustafa TEPGEÇ: mustafatepgec@gmail.com

Corona virüsle ilgili ayrıntılı bilgi için [VIDEO2]

Yeni Yayınlar
Makaleler

Yıldırım, D., & Seferoğlu, S. S. (2021). Evaluation of the effectiveness of online courses based on the community of inquiry model. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 22(2), 147-163. DOI: https://doi.org/10.17718/tojde.906834 [Available online at: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1674096, Retrieved on April 1, 2021.] [ESCI]

Kokoç, M., Akçapınar, G., & Hasnine, M. N. (2021). Unfolding Students’ Online Assignment Submission Behavioral Patterns using Temporal Learning Analytics. Educational Technology & Society24(1), 223-235.

Yang, C. C. Y., Chen, I. Y. L., Akçapınar, G., Flanagan, B., & Ogata, H. (2021). Using a Summarized Lecture Material Recommendation System to Enhance Students’ Preclass Preparation in a Flipped Classroom. Educational Technology & Society,24(2), 1-13.

Çınar, M., Doğan, D., & Seferoğlu, S. S. (2021). The effects of reading on pixel vs. paper: a comparative study. Behaviour & Information Technology, 40(3), 251–259. https://doi.org/10.1080/0144929X.2019.1685594 [Available online at: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0144929X.2019.1685594?needAccess=true, Retrieved on March 2, 2021] [SSCI]

Demir, Ö., & Seferoglu, S. S. (2021). The effect of determining pair programming groups according to various individual difference variables on group compatibility, flow, and coding performance. Journal of Educational Computing Research, 59(1), 41-70. DOI: 10.1177/0735633120949787 [Available online at: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0735633120949787, Retrieved on March 1, 2021.] [SSCI]

Yiğit, M. F. ve Seferoğlu, S. S. (2021). Video tabanlı dönüt uygulamalarının algılanan dönüt kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 51, 92-122. doi:10.9779/pauefd.707224. Çevrim-içi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1359452, Erişim tarihi: 15.01.2021] [ESCI] [TR Dizin]

Demir, Ö., & Seferoglu, S. S. (2021). A comparison of solo and pair programming in terms of flow experience, coding quality, and coding achievement. Journal of Educational Computing Research, 58(8), 1448-1466. DOI: https://doi.org/10.1177/0735633120949788 [Available online at: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0735633120949788, Retrieved on August 17, 2020.] [SSCI]

Uçar, B. & Demiraslan Çevik, Y. (2021). The effect of argument mapping supported with peer feedback on pre-service teachers' argumentation skills. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 37(1), 6-29.https://doi.org/10.1080/21532974.2020.1815107

Öztüre, G , Fidan, A , Bakır, E , Atman Uslu, N , Usluel, Y .K.  (2021). Eğitsel Bağlamda Teknoloji Ve Duygu Çalışmaları Üzerine Bir Sistematik Haritalama Çalışması: Tanımlar, Kuramlar Ve Gelecekteki Yönelimler. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11 (1), 20-47 . DOI: 10.17943/etku.745236

Demir, Ö., Taşkın, B., & Seferoğlu, S. S. (2020). Selecting suitable COTS games in steam game store to promote intrinsic motivation and computational thinking skills. i-manager’s Journal of Educational Technology, 17(2), 55-65. [ERIC]

Celen, F. K., & Seferoglu, S. S. (2020). Improving the use of ICT through online professional development platform based on metacognitive strategies. Global Journal of Information Technology: Emerging Technologies, 10(1), 45-59. DOI: 10.18844/gjit.v%vi%i.4747 [Çevrim-içi: https://un-pub.eu/ojs/index.php/gjit/article/view/4747, Erişim tarihi: 19.09.2020.]

Yildiz-Durak, H., & Seferoglu, S. S. (2020). Antecedents of social media usage status: Examination of predictiveness of digital literacy, academic performance, and fear of missing out variables. Social Science Quarterly, 101(3), 1056-1074. [Available online at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ssqu.12790, Retrieved on 05.27.2020.] [SSCI]

Yildiz-Durak, H., Seferoglu, S. S., & Sen, N. (2020). Some personal and professional variables as identifiers of teachers’ lifelong learning tendencies and professional burnout. Cypriot Journal of Educational Science, 15(2), 259–270. https://doi.org/10.18844/cjes.v15i2.3797 [Available online at: https://un-pub.eu/ojs/index.php/cjes/article/view/3797, Retrieved on 05.05.2020.] [ERIC]

Aydın, F., & Seferoğlu, S. S. (2020). Üniversite öğrencilerinin sanal zorbalıkla baş etme stratejileri üzerine bir inceleme. [An examination of university students' coping strategies with cyberbullying]. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / İnönü University Journal of the Faculty of Education, 21(2), 579-594. DOI: 10.17679/inuefd.554675 [Çevrim-içi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/696526, Erişim tarihi: 13.09.2020.] [TR Dizin]

Çoruk, H., Erdemir, T., & Seferoğlu, S. S. (2020). Ters yüz öğrenme ortamlarının meslek yüksekokulu öğrencilerinin derse katılım durumları açısından incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 1167- 1201. [Çevrim-içi: http://kefad.ahievran.edu.tr/InstitutionArchiveFiles/f44778c7-ad4a-e711-80ef-00224d68272d/d1a3a581-af4a-e711-80ef-00224d68272d/Cilt21Sayi2/e642bbe1-e332-42f1-813d-fd2170a61650_20190805003.pdf, Erişim tarihi: 31.08.2020.] [TR Dizin]

Fidan, A., & Seferoğlu, S. S. (2020). Online environments and digital parenting: an investigation of approaches, problems, and recommended solutions [Çevrim-içi ortamlar ve dijital ebeveynlik: Yaklaşımlar, sorunlar ve çözüm önerileri üzerine bir inceleme]. Bartın University Journal of Faculty of Education, 9(2), 352-372. [Çevrim-içi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1138791, Erişim tarihi: 24.07.2020.] [TR Dizin]

Kurtoğlu-Erden, M., & Seferoğlu, S. S. (2020). Öğretmenlik dışındaki alanlarda çalışan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü mezunlarının iş ortamı deneyimleri ve yeterlikleri üzerine bir inceleme. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi [International Journal of Education Science and Technology (IJEST)], 6(1), 55-74. [Çevrim-içi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1168863, Erişim tarihi: 25.06.2020.]

Çoruk, H. ve Seferoğlu, S. S. (2020). Dijital öyküleme sürecinin öğrenenlerin yansıtıcı düşünme becerilerinin gelişimine etkisi [The effect of digital storytelling process on the development of reflective thinking skills of learners]. Öğretim Teknolojisi ve Hayat Boyu Öğrenme [Instructional Technology and Lifelong Learning - ITALL], 1(1), 1-23. [Çevrim-içi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1159820, Erişim tarihi: 20.06.2020.]

Kurtoğlu-Erden, M. ve Seferoğlu, S. S. (2020). Bir ölçek geliştirme çalışması: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü mezunları için pedagojik yeterlik algısı ölçeği. SDU International Journal of Educational Studies (SDU IJES,) 7(1), 45-59. DOI:10.33710/sduijes.613960. [Çevrim-içi: http://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1054404, Erişim tarihi: 15.04.2020.]

Yıldız, E. ve Seferoğlu, S. S. (2020). Uzaktan eğitim öğrencilerinin çevrim içi teknolojilere yönelik öz yeterlik algılarının incelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 33-46. DOI: 10.18026/cbayarsos.514904. [Çevrim-içi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1016744, Erişim tarihi: 24.03.2020.] [TR Dizin]

Çıralı-Sarıca, H., Usluel, Y. K. (2020). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin mesleki deneyimlerini dile getirmede alternatif bir ifade aracı olarak dijital hikâye anlatımı atölyeleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 16(2), 120-138. doi: 10.17244/eku.775361

Hasnine, M. N., Akçapınar, G., Mouri, K., & Ueda, H. (2020). An Intelligent Ubiquitous Learning Environment and Analytics on Images for Contextual Factors Analysis. Applied Sciences10(24), 1-18. doi: 10.3390/app10248996

Hasnine, M. N., Ogata, H., Akçapınar, G., Mouri, K., & Kaneko, K. (2020). Closing the Experiential Learning Loops Using Learning Analytics Cycle: Towards Authentic Experience Sharing for Vocabulary Learning. International Journal of Distance Education Technologies (IJDET), 18(3), 78-98. doi:10.4018/IJDET.2020070105

Akçapınar, G, Kokoç, M. (2020). Analyzing the Relationship between Student’s Assignment Submission Behaviors and Course Achievement through Process Mining Analysis. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 11 (2), 386-401. doi: 10.16949/turkbilmat.711683

Akçapınar, G. & Uz Bilgin, C. (2020). Öğrenme analitiklerine dayalı oyunlaştırılmış gösterge paneli kullanımının öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamındaki bağlılıklarına etkisi. Kastamonu Education Journal, 28(4), 1892-1901. doi: 10.24106/kefdergi.740489

Bayrak, F., Tibi, M. H. & Altun, A. (2020). Development of Online Course Satisfaction Scale (OCSS). The Turkish Online Journal of Distance Education, 21(4), 110-123.

Çağlar-Özhan, Ş., & Arkün-Kocadere, S. (2020). The Effects of Flow, Emotional Engagement, and Motivation on Success in a Gamified Online Learning Environment. Journal of Educational Computing Research, 57(8), 2006–2031. doi:10.1177/0735633118823159

Özkök, G. A., Tütüncü, H. (2020). Harmanlanmış e-öğrenme ortamı bilgi sistem kalitesinin öğrencilerin psikososyal algılarına etkisinin incelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi,14 (33),1-24.

Özkök, G. A., Tütüncü, H. (2020). İki yükseköğretim kurumunun harmanlanmış öğrenme ortamlarının psikososyal boyutlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi21(2), 916-946.

Özkök, G.A., & Yılmaz, T. (2020). Mesleki eğitime yönelik yeni nesil öğrenme nesnelerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. Journal of Computer and Education Research, 8(16), 757-786. DOI: 10.18009/jcer.770034

Özkök, G.A., Bulutlu, Ö. (2020). Examination of Intention to Use Synchronous E-Classroom Environments of University Students in Distance Education Programs. Cukurova University Faculty of Education Journal, 49(2), 895-937.

Ay, K , & Erdem, M . (2020). An Investigation on University Students’ Online Information Search Strategies and Relationships with Some Educational Variables. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(4), 843-857. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hunefd/issue/57647/818898

Şahin, M., & Yurdugül, H. (2020). Learners’ needs in online learning environments and third generation learning management systems (LMS 3.0). Technology, Knowledge, Learninghttps://doi.org/10.1007/s10758-020-09479-x

Şahin, M., Ulucan, A. & Yurdugül, H. (2020). Learner classification based on interaction data in E-learning environments: the ELECTRE TRI method. Education and Information Technologieshttps://doi.org/10.1007/s10639-020-10358-2

Tuluk, A , Yurdugül, H . (2020). Design and Development of a Web Based Dynamic Assessment System to Increase Students' Learning Effectiveness . International Journal of Assessment Tools in Education , 7 (4) , 631-656 . DOI: 10.21449/ijate.730454

Demiraslan Çevik, Y., Tepgeç, M., Mumcu, F., Somyürek, S., Dağhan, G. (2020). Bilişim etiğiyle ilgili karar verme sisteminin çeşitli yöntemlerle kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 10(2), 526-548.

Pala, F.K. & Erdem, M. (2020). Development of a participation style scale for online instructional discussions. Education Tech Research Dev. https://doi.org/10.1007/s11423-020-09817-x

Ekici, M., & Erdem, M. (2020). Developing science process skills through mobile scientific inquiry. Thinking Skills and Creativity, 36. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100658

Keskin, S., Şahin, M., Uluç, S., & Yurdugul, H. (2020). Online learners' interactions and social anxiety: The social anxiety scale for e-learning environments (SASE), Interactive Learning Environments, DOI: 10.1080/10494820.2020.1769681

Şahin, M, Yurdugül, H. (2020). Educational data mining and learning analytics: Past, present and future. Bartın University Journal of Faculty of Education , 9 (1), 121-131.

Çıralı Sarıca, H., & Usluel, Y.K.  (2020). Öğrenciler teknolojiyi üretim amaçlı mı kullanıyorlar? Log kayıtlarına karşı öğrenci görüşleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama , 10 (1) , 219-236.

Bildiriler

Bakır, E., Atman Uslu, N., Ozture, G., Fidan, A., Usluel, Y. K. (2021, Apr 8-12) Should Emotions Be Taken Into Consideration Within Online Learning Environments? A Systematic Review Study [Paper Session]. AERA Virtual Annual Meeting.

Chen, M.-R. A., Majumdar, R., Hwang, G.-J., Lin, Y. D., Ogata, H., Akçapınar, G., & Flanagan, B. (2020). Improving EFL students’ learning achievements and behaviors using a learning analytics-based e-book system. Paper presented at the Proceedings of The 28th International Conference on Computers in Education (ICCE 2020), Darwin, Northern Territory, Australia.

Hasnine, M. N., Mouri, K., Akçapınar, G., Ahmed, M. M. H., & Ueda, H. (2020). A New Technology Design for Personalized Incidental Vocabulary Learning using Lifelog Image Analysis. Paper presented at the Proceedings of The 28th International Conference on Computers in Education (ICCE 2020), Darwin, Northern Territory, Australia.

Akçapınar, G., Hasnine, M. N., Majumdar, R., Chen, M.-R. A., Flanagan, B., & Ogata, H. (2020). Exploring Temporal Study Patterns in eBook-based Learning. Paper presented at the Proceedings of The 28th International Conference on Computers in Education (ICCE 2020), Darwin, Northern Territory, Australia.

Nuhoğlu Kibar, P. (2020). Posters as a Way of Attention-Getting to the Next Course. 2020 International Visual Literacy Conference (IVLA 2020) - Visual Literacy in the Virtual Realm, September, 24-26, Virtual.

Flanagan, B., Majumdar, R., Akçapınar, G., & Ogata, H. (2020). The Relationship between Student Performance and Reading Behavior in Open eBook Assessment. Paper presented at the IEEE 20th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT2020), Tartu, Estonia. (Nominated for Best Full Paper Award)

Majumdar, R., Li, H., Yang, Y., Flanagan, B., Akçapınar, G., & Ogata, H. (2020). Oh! Another Deadline: Cohort Analysis of Learner’s Behaviors in Self-Directed Tasks. Paper presented at the IEEE 20th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT2020), Tartu, Estonia.

Karayiğit, D., Temel, B., & Kocadere S. A. (2020, May 14–16). Examining the Properties of Gamification Tools for Education [Online conference presentation]. Didactics: Tradition, Development & Innovation (TDID).

Ertan, K., Kocadere S. A. (2020, May 14–16). The views of students about gamification in an EFL context [Online conference presentation]. Didactics: Tradition, Development & Innovation (TDID)

Akçapınar, G., Chen, M.-R. A., Majumdar, R., Flanagan, B., & Ogata, H. (2020). Exploring student approaches to learning through sequence analysis of reading logs. Paper presented at the Proceedings of the Tenth International Conference on Learning Analytics & Knowledge, Frankfurt, Germany. doi: 10.1145/3375462.3375492

Kitap Bölümü

Nuhoğlu Kibar, P., & Pettersson, R. (2021). Making Good Use of Pictures. In M. D. Avgerinou, P. Pelonis (Eds.), Handbook of Research on K-12 Blended and Virtual Learning Through the i²Flex Classroom Model. IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-7760-8

Yiğit, M. F., & Seferoğlu, S. S. (2020). Bireylerin siber güvenlik davranışlarını etkileyen faktörler üzerine bir inceleme. H. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu & A. İşman (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları 2020 (4. Bölüm, ss. 55-75). Pegem Akademi, Ankara.

Çelen, F. K., & Seferoğlu, S. S. (2020). Dijital dünyada bilgi güvenliği ve mahremiyet. İçinde Ş. Sağıroğlu, H. İ. Bülbül, A. Kılıç & M. Küçükali (Ed.). Dijital okuryazarlık: Araçlar, metodolojiler, uygulamalar ve öneriler (Bölüm 6, ss. 181-209). Güvenli İnternet Merkezi, Açık Kaynak İçerik Üretme Projesi Kitap Serisi #1. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara. [Çevrim-içi: http://acikkaynak.gim.org.tr/img/kitap.pdf, Erişim tarihi: 8.12.2020]

Çelen, F. K. ve Seferoğlu, S. S. (2020). Eleştirel düşünme. İçinde M. Erdem & F. Sarsar (Ed.). Dijital teknoloji aracılı düşünme öğretimi. Düşünme-Akıl yürütme. Dijital teknoloji. Öğretim Teknolojisi (9. Bölüm-D, ss. 513-547). Pegem Akademi, Ankara. [Çevrim-içi: https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/4112020110040321.pdf, Erişim tarihi: 20.10.2020]

Çelen, F. K., & Seferoğlu, S. S. (2020). Çevrimiçi öğrenme sürecinde bilişsel buradalık. İçinde, A. Kuzu & E. B. Kuzu-Demir (Ed.). Dijital medya ve öğrenme (7. Bölüm, ss. 137-152). Pegem Akademi, Ankara. [Çevrim-içi: https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/1562020154908Dijital%20Medya.pdf, Erişim tarihi: 27.06.2020]

Seferoğlu, S. S. (2020). Felsefe söyleşileri: Yalnızlık. İçinde H. Haluk Erdem (Ed.). Corona sonrası dünyaya bakış (s. 47-51). Sentez Yayınlar, Ankara.

Arık, G., & Seferoğlu, S. S. (2020). Eğitimde yapay zekâ çalışmaları: araştırma eğilimleri, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri. İçinde, V. Nabiyev & A. K. Erümit (Ed.). Eğitimde yapay zekâ: Kuramdan uygulamaya (10. Bölüm, ss. 260-283). Pegem Akademi, Ankara. [Çevrim-içi: https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/68521Egtimde%20yapay%20zeka.pdf, Erişim tarihi: 27.06.2020]

Bilgiç, H. G., & Seferoğlu, S. S. (2020). Z Kuşağının sosyal ağlarda karşı karşıya olduğu tehlikeler ve onları bu tehlikelerden korumaya yönelik öneriler [The threats Z generation face on social media and suggestions to protect them from these threats]. İçinde A. Görgün-Baran, O. Hazer & M. S. Öztürk (Ed.). Gençlik ve dijital çağ (ss. 53-68). Hacettepe Üniversitesi, Gençlik Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, Ankara.

Çelen, F. K., & Seferoğlu, S. S. (2020). Yeni nesil öğrenme kültürü: çevrimiçi öğrenme toplulukları üzerine bir inceleme [The new generation of learning culture: a review of online learning communities]. İçinde A. Görgün-Baran, O. Hazer & M. S. Öztürk (Ed.). Gençlik ve dijital çağ (ss. 80-91). Hacettepe Üniversitesi, Gençlik Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, Ankara.

Çelen, F. K., & Seferoğlu, S. S. (2020). Features of effective professional development practices for teachers as ICT users (Chapter 2). In M. Duman, & İ. Limon (Eds.) Enriching teaching and learning environments with contemporary technologies (Chapter 2, pp. 18-38). IGI Global, Information Science Reference (an imprint of IGI Global). Hershey PA, USA.

Chen MR.A., Ogata H., Hwang GJ., Lin Y.D., Akçapınar G. (2020) Effects of Incorporating a Topic-Scanning Guiding Mechanism in E-books on EFL Reading Comprehension, Learning Perceptions, and Reading Behaviors. In: Shen J., Chang YC., Su YS., Ogata H. (eds) Cognitive Cities. IC3 2019. Communications in Computer and Information Science, vol 1227. Springer, Singapore. doi: 10.1007/978-981-15-6113-9_37

Akçapınar, G., & Bayazıt, A. (2020). Eğitsel Verilerde Birliktelik Kuralları Analizi. In T. Güyer, H. Yurdugül, & S. Yıldırım (Eds.), Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri (pp. 111-125): Anı Yayıncılık.

Bayazıt, A., & Akçapınar, G. (2020). Video Analitikleri: Öğrencilerin Video İzleme Stratejilerinin İncelenmesine İlişkin Bir Uygulama. In M. Kokoç & H. Ilgaz (Eds.), E-Öğrenmede Videolar Uygulamalar ve Güncel Eğilimler: Pegem Akademi Yayıncılık.

Bayrak, F. (2020). Eğitsel videolarda sorularla etkileşim. M. Kokoç & H. Ilgaz (Eds). E-Öğrenmede Videolar: Uygulamalar ve Güncel Eğilimler (ss. 61-76). Pegem Akademi. Ankara.

Arkün Kocadere, S. (2020). Öğrenenler Gözünden Karma Akran Mentorluğu: Uygulayıcılara Öneriler. S. Öngöz (Ed.), Eğitim Bilimleri Alanında Elektronik Mentorluk (s. 175 - 188). Ankara: Pegem Akademi.

Nuhoğlu Kibar, P. (2020). Görünüş Özelliklerini Buluşturan Öğretimsel Grafik Türü Olarak Video. M. Kokoç, & H. Ilgaz (Ed.). E-Öğrenmede Videolar Uygulamalar ve Güncel Eğilimler (s. 45 - 59). Ankara: Pegem Akademi.

Şahin M., Keskin S., Yurdugül H. (2020) Sequential Analysis of Online Learning Behaviors According to E-Learning Readiness. In: Isaias P., Sampson D.G., Ifenthaler D. (eds) Online Teaching and Learning in Higher Education. Cognition and Exploratory Learning in the Digital Age. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-48190-2_7

Romero-Hall, E.J., Correia, A., Branch, R., Cevik, Y., Dickson-Deane, C., Chen, B., Liu, C., Tang, H., Vasconcelos, L., Pallit, N., and Thankachan, B. (2020). Futurama: Learning Design and Technology Research Methods. In Romero-Hall, E.J. (Ed.), Research Methods in Learning Design and Technology. Routledge.

Şahin M., Yurdugül H. (2020) The Framework of Learning Analytics for Prevention, Intervention, and Postvention in E-Learning Environments. In: Ifenthaler D., Gibson D. (eds) Adoption of Data Analytics in Higher Education Learning and Teaching. Advances in Analytics for Learning and Teaching. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-47392-1_4

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara - E-posta: bote@hacettepe.edu.tr