tuzun

Prof. Dr. Hakan TÜZÜN
htuzun@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

Akademik Görevler

Yıl Görev
2011 - Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalında Doçent Dr.
2007 - 2011 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent Dr.
2004 - 2006 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi
1997 - 1998 Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Bilgisayar Sistemleri Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi
Üniversite Dışı Görevler ve Danışmanlıklar
Yıl Görev
2002 - Araştırmacı/Geliştirici, Quest Atlantis (Atlantis Remixed) Eğitsel Bilgisayar Oyunu, IN/USA
2011 Bağımsız Dış Uzman, Avrupa Komisyonu, Eğitim/Audiovizüel/Kültür İcra Ajansı
2005 - 2007 Bağımsız Dış Uzman, Ulusal Ajans (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı)
2005 - 2006 Otomasyon Bilgi İşlem (OBİ) sorumlusu, Türk Silahlı Kuvvetleri, 25. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Ardahan
2000 - 2004 Bilgisayar ve Network Sistemleri Desteği/Öğretim Teknolojileri Geliştiricisi, CIPEC & ACT, IN/USA
1996 - 1997 Afyon Gazi Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesinde Bilgisayar Sistemleri Öğretmeni
1994 - 1996 Ankara'daki Özel Bilgisayar Dersanelerinde Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği

İdari Görevler

2012 - 2014 Hacettepe Ün. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
2009 - 2013 Hacettepe Ün. BÖTE Bölümü Başkan Yardımcısı
2007 - 2013 Hacettepe Ün. BÖTE Bölümü Bilişim Koordinatörü
2007 - 2013 Hacettepe Ün. Eğitim Fak. Diploma Eki Yardımcı Koordinatör
2006 - 2013 Hacettepe Ün. BÖTE Bölümü Erasmus Koordinatörü
2006 - 2013 Hacettepe Ün. BÖTE Bölümü ECTS Koordinatörü

Verdiği Dersler

Lisans
Dersin Kodu Kredisi Adı
BTÖ493   Okul Deneyimi II
BTÖ492   Öğretmenlik Uygulaması
BTÖ416   İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
BTÖ415   Bilimsel Araştırma Yöntemleri
BTÖ303   PC Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uyg.
BTÖ302   İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uyg.
BTÖ220   Enformasyon Tasarımı
BTÖ202   Programlama Dilleri II
BTÖ201   Programlama Dilleri I
BTÖ207 BTÖ208   Bilgisayar
Lisans Üstü
Dersin Kodu Kredisi Adı
BTÖ720   Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı
BTÖ716   Eğitsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı
BTÖ711   İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
BTÖ614   Okullarda Teknoloji Uygulamaları
BTÖ617   Değişen Eğitim ve Yeni Teknolojiler
BTÖ900   Özel Konular
BTÖ800   Özel Konular
BTÖ701   Seminer
BTÖ601   Seminer
BCO623   Bilgisayar Oyunları Tasarımı
BCA623   Bilgisayar Oyunları Tasarımı
BCO650   Dönem Projesi

Editörlük/Yayın Kurulu Üyeliği/Hakemlik

Journal for Computing Teachers
Turkish Journal of Education
Computers & Education
Eurasian Journal of Educational Research
Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi
Eğitim ve Bilim
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Journal of Educational Computing Research
Turkish Online Journal of Educational Technology
International Online Journal of Educational Sciences
Review of General Psychology
Learning and Individual Differences
İlköğretim Online
Gazi University Journal of Science
Educational Technology and Society

Eğitimi

Derece Yıl Kurum
Doktora 1998-2004 Instructional Systems Technology Indiana University School of Education Bloomington, IN/USA
Yüksek Lisans 1998-2001 Instructional Systems Technology Indiana University School of Education Bloomington, IN/USA
Lisans 1992-1996 Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü
Yayınlar
SSCI, SCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yıldız, B., & Tüzün, H. (2011). Üç-boyutlu sanal ortam ve somut materyal kullanımının uzamsal yeteneğe etkileri (Effects of using three-dimensional virtual environments and concrete manipulatives on spatial ability). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 498-508.
Thomas, M. K., Barab, S. A., & Tuzun, H. (2009). Developing critical implementations of technology-rich innovations: A cross-case study of the implementation of quest atlantis. Journal of Educational Computing Research , 41(2), 125-153.
Tüzün, H., Yılmaz-Soylu, M., Karakuş, T., İnal, Y., & Kızılkaya, G. (2009). The effects of computer games on primary school students' achievement and motivation in geography learning. Computers & Education, 52(1), 68-77. doi:10.1016/j.compedu.2008.06.008
Bakar, A., Tüzün, H., & Çağıltay, K. (2008). Öğrencilerin eğitsel bilgisayar oyunu kullanımına ilişkin algıları: Sosyal bilgiler dersi örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 27-37.
Bayırtepe, E., & Tüzün, H. (2007). Oyun-tabanlı öğrenme ortamlarının öğrencilerin bilgisayar dersindeki başarıları ve öz-yeterlik algıları üzerine etkileri (The effects of game-based learning environments on students' achievement and self-efficacy in a computer course). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 41-54.
Barab, S., Dodge, T., Thomas, M. K., Jackson, C., & Tuzun, H. (2007). Our designs and the social agendas they carry. The Journal of the Learning Sciences, 16(2), 263-305.
Tüzün, H. (2007). Blending video games with learning: Issues and challenges with classroom implementations in the Turkish context. British Journal of Educational Technology, 38(3), 465-477.
Barab, S. A., Thomas, M. K., Dodge, T., Carteaux, B., & Tüzün, H. (2005). Making learning fun: Quest Atlantis, a game without guns. Educational Technology Research and Development, 53(1), 86-107.
Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Tüzün, H., Akıncı, A., Kurtoğlu, M., Atal, D., & Pala, F.K. (2013). A study on the usability of a university registrar’s office website through the methods of authentic tasks and eye-tracking. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 12(2), 26-38.
Yeniad, M., Mazman, S. G., Tüzün, H., & Akbal, S. (2011). Bir bölüm web sitesinin otantik görevler ve göz izleme yöntemi aracılığıyla kullanılabilirlik değerlendirmesi (Evaluating the usability of a departmental web site by authentic tasks and eye tracking method). Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 147-173.
Akgün, E., Nuhoğlu, P., Tüzün, H., Kaya, G., & Çınar, M. (2011). Bir eğitsel oyun tasarımı modelinin geliştirilmesi (Development of an educational game design model). Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(1), 41-61.
Thomas, M. K., Barab, S. A., & Tuzun, H. (2009). Developing critical implementations of technology-rich innovations: A cross-case study of the implementation of quest atlantis. Journal of Educational Computing Research , 41(2), 125-153.
Tüzün, H., Arkun, S., Bayırtepe-Yağız, E., Kurt, F., & Yermeydan-Uğur, B. (2008). Evaluation of computer games for learning about mathematical functions. i-manager's Journal of Educational Technology, 5(2), 64-72.
Gürsul, F., & Tüzün, H. (2006). Okul deneyimi dersinde kullanılan gözlem kayıt yöntemlerinin öğretmen adaylarının görüşlerine dayalı olarak karşılaştırılması (Comparison of observation recording methods used in school experience course based on prospective teachers' opinions). Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 5(10), 161-176.
Tüzün, H. (2006). Eğitsel bilgisayar oyunları ve bir örnek: Quest atlantis. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 220-229.
Tuzun, H. (2004). Quest atlantis: Gra komputerowa, ktora przekracza ramy komputera (Quest atlantis: A computer game that transcends the computer). E-mentor E-zine, 2004(3), 32-36.
Tuzun, H. (2004). Metodyka ksztalcenia online (Methodology of Online Learning and Teaching). E-mentor E-zine, 2004(2), 9-10.
Tuzun, H. (2003). Przeksztalcanie kursów tradycyjnych na format WBI (Guidelines for converting existing courses into web-based format). E-mentor E-zine, 2003(2), 4-12.
Misanchuk, M., Pyke, J.G., & Tuzun, H. (1999). Trends and issues in educational media and technology in K-12 public schools in the United States. Instructional Media and the New Technologies of Instruction, 24, 2-5.
Hakemli Konferans ve Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Çıralı, H., Özgür, A., Olgun, S., & Tüzün, H. (2012). Kağıt prototip kullanılabilirlik çalışması: Hacettepe üniversitesi eğitim fakültesi akademik özgeçmiş sistemi örneği (Usability study of a paper prototype: the case of hacettepe university faculty of education academic cv system). 6th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Gaziantep, Turkey (pp. 391-399).
Bas, T., & Tuzun, H. (2011). Evaluation of the usability of educational web media: A case study of grou.ps. 4th International Conference of Education, Research and Innovation Proceedings, Madrid, Spain (pp. 6738-6742).
Doğan, D., Tüzün, H., Dağhan, G., Altıntaş, A., Ilgaz, H., Özdinç, F., Kayaduman, H., Özpala, N. (2011). Uzaktan eğitimde ders tasarımı: Yüz yüze verilen bir dersin uzaktan eğitim sürecine hazır hale getirilmesi (Course design for distance education: Getting a class thought face to face ready for distance education). 5th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Elazığ, Turkey (pp. 1037-1043).
Akıncı, A., Bilgiç, H.G., Tüzün, H., Çınar, M., Kalaycı, E., Yıldırım, D., Yüksel, Y. (2011). Yerleşik bir dersin uzaktan eğitim için yeniden tasarımı (Re-designing an existing course for distance education). 11th International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey (pp. 2135-2140).
Altan, T., & Tüzün, H. (2011). Teknoloji-zengin bireysel öğrenme ortamlarının fatih projesindeki yeri (Contextualizing technology-rich learning environments in fatih project). Akademik Bilişim '11 Bildiriler Kitabı, Malatya (pp. 107-113).
Kalaycı, E., Tüzün, H., Bayrak, F., Özdinç, F., & Kula, A. (2011). Üç-boyutlu sanal ortamların kullanılabilirlik çalışmalarında göz-izleme yöntemi: Active worlds örneği (Eye-tracking methods for usability testing in 3d virtual environments). Akademik Bilişim '11 Bildiriler Kitabı, Malatya (pp. 93-98).
Akgün, E., Nuhoğlu, P., Tüzün, H., Kaya, G., & Çınar, M. (2011). Bir eğitsel oyun tasarımı modelinin alanyazına dayalı olarak geliştirilmesi (Development of an educational game design model based on literature). Akademik Bilişim '11 Bildiriler Kitabı, Malatya (pp. 349-356).
Çınar, M., Tüzün, H., Yıldırım, D., Akıncı, A., Kalaycı, E., Bilgiç, H.G., & Yüksel, Y. (2011). Uzaktan eğitimde kullanılan eşzamanlı sanal sınıf araçlarının karşılaştırılması (Comparison of synchronous virtual classroom tools used in distance learning). Akademik Bilişim '11 Bildiriler Kitabı, Malatya (pp. 451-456).
Mazman, S.G., Akbal, S., Tüzün, H., & Yeniad, M. (2010). Usability testing of departmental web sites: A case study with authentic users and authentic tasks. International Conference of Education, Research and Innovation Proceedings, Madrid, Spain (345-353).
Bakar-Corez, A., Tuzun, H., & Cagiltay, K. (2010). Use of educational games in classroom: Challenges and barriers. IODL & ICEM International Joint Conference and Media Days Proceedings, Eskisehir, Turkey (pp. 119-129).
Özdinç, F., & Tüzün, H. (2010). Üç-boyutlu sanal oryantasyon uygulamasına ilişkin öğrenci görüşleri (Student opinions about three-dimensional virtual orientation implementation). 4th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Konya, Turkey (840-844).
Mazman, S.G., Tüzün, H., Akbal, S., & Yeniad, M. (2010). Bölüm web sitelerinin kullanılabilirlik testi: Otantik kullanıcılarla ve otantik görevlerle bir durum çalışması (Usability testing of departmental web sites: A case study with authentic users and authentic tasks). 4th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Konya, Turkey (757-762).
Altan, T., & Tüzün, H. (2010). Teknoloji-zengin bireysel öğrenme ortamlarında öğrenme pratiğinin incelenmesi (Examining learning practice in technology-rich individual learning environments). 4th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Konya, Turkey (108-112).
Akıncı, A., Sırakaya, M., Yıldırım, D., & Tüzün, H. (2010). Eğitsel bilgisayar oyunlarının eğitim ortamlarına entegrasyonu (Integration of educational computer games into educational environments). 4th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Konya, Turkey (57-62).
Yıldız, B. ve Tüzün, H. (2010). Uzamsal yeteneği geliştirmeye yönelik 3-B simülasyon programının geliştirilmesi. IX.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Egitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, İzmir (pp. ?-?).
Tüzün, H. ve Özdinç, F. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları ve tercihlerine yönelik bir durum çalışması (A case study related to teacher candidates' computer game playing characteristics and preferences). II. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, Turkey (pp. 174-180).
Pala, F. K., Altan, T., Ilgaz, H., Çınar, M. ve Tüzün, H. (2010). Hacettepe üniversitesinin kütüphane web sitesi kullanılabilirlik çalışması (Usability testing of hacettepe university library web site). 10th International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey (pp. 640-644).
Avcı, Ü., Hızlı Sert, G., Sezen, N., Çinici, M. A. ve Tüzün, H. (2010). Üç boyutlu oryantasyon ortamı tasarımında yönerge kullanımı (Use of directions in 3d orientation environments). 10th International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey (pp. 1709-1712).
Atal, D., Özhan, U., Akıncı, A., Kurtoğlu, M. ve Tüzün, H.. (2010). Bir web sitesinin kullanılabilirlik çalışması: Hacettepe üniversitesi öğrenci işleri web sitesi örneği (Usabiliy testing of a web site: The case of hacettepe university registrar's web site). 10th International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey (pp. 229-232).
Tüzün, H. ve Özdinç, F. (2010). 3-Boyutlu sanal üniversite oryantasyon ortamının geliştirilmesi (Development of 3D virtual university orientation environment). Akademik Bilişim '10 Bildiriler Kitabı, Muğla (pp. ?-?).
Özdinç, F., Kula, A., Kalaycı, E., Bayrak, F. ve Tüzün, H. (2009). 3 Boyutlu kütüphane oryantasyon sisteminin kullanılabilirlik çalışması (3 Dimensional library orientation system's usability study). III. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Trabzon (pp. 567-572).
Arkün, S., Türksoy, H., Mert, O., Baş, T. ve Tüzün, H. (2009). Bilgi yönetimi için bir elektronik performans destek sistemi geliştirilmesi (Development of an electronic performance support system for knowledge management). 9th International Educational Technology Conference, Ankara, Turkey (pp. 268-274).
Avcı, Ü., Sert, G., Özdinç, F. ve Tüzün, H. (2009). Eğitsel bilgisayar oyunlarının bilişim teknolojileri dersindeki kullanım etkileri (The use effects of educational computer games within informatics technologies course). 9th International Educational Technology Conference, Ankara, Turkey (pp. 64-69).
Tüzün, H. (2009). Çok-kullanıcılı sanal ortamların oryantasyon amaçlı kullanımı (Utilization of multi-user virtual environments for orientation). Akademik Bilişim '09 Bildiriler Kitabı, Şanlıurfa (pp. 439-444).
Gürsul, F., & Tüzün, H. (2008). Öğretmen adaylarının görme ve işitme engelli bireylere karşı farkındalıklarının problem-tabanlı öğrenme yaklaşımı kullanılarak arttırılması. Bilişim'08 Bildiriler Kitabı, Ankara, Turkey (pp. 7-10).
Tüzün, H. (2008). Yeni çağın müfredatında oyun alanlarının yeri. Eğitimde Küreselleşme ve Bilişim Teknolojileri I. Uluslararası Konferansı Bildiriler Kitabı, Bakü, Azerbaycan (pp. 66-70).
Kuşkaya-Mumcu, F., Haşlaman, T., Yıldız, B., & Tüzün, H. (2008). Etkileşimli sistem tasarımında kullanılabilirlik: Bilgi işlem sorun ve ihtiyaç iletme sistemi örneği (Usability in interactive system design: IT problem and needs submission system case). 8th International Educational Technology Conference, Eskişehir, Turkey (pp. 391-395).
Baş, T., & Tüzün, H. (2007). Aday öğretmenlerin alan eğitiminde web günlüklerinin (blog'ların) kullanılması (Using blogs in prospective teachers' field practice). Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı Bildiriler Kitabı, Bakü, Azerbaycan (pp. 34-38).
Tüzün, H., Arkun, S., Bayırtepe, E., Kurt, F. ve Yermeydan Uğur, B. (2006). Fonksiyonlar konusunun oyun ortamında öğretilmesi. Matematik Etkinlikleri 2006 - 5. Matematik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (pp. ?-?).
Tuzun, H. (2003). Motivating learners in educational computer games. Annual Proceedings of Selected Research and Development Papers Presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology (pp. 465-475).
Yilmaz, O., & Tuzun, H. (2002). Gender differences in middle school students' attitudes towards the educational uses of the internet and the internet usage. Annual Proceedings of Selected Research and Development Papers Presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology (pp. 500-504).
Tuzun, H., & Cakir, H. (2002). A design model for internet-based electronic performance support systems. Annual Proceedings of Selected Research and Development Papers Presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology (pp. 114-120).
Cakir, H., Tuzun, H., & Reigeluth, C. M. (2002). An internet-based electronic performance support system for systemic change in K-12 settings. Annual Proceedings of Selected Research and Development Papers Presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology (pp. 121-128).
Barab, S. A., Thomas, M. K., Dodge, T., Goodrich, T., Carteaux, B., & Tuzun, H. (2002). Empowerment design work: Building participant structures that transform. Proceedings of the Fifth International Conference of the Learning Sciences. Seattle, Washington October 23-26, 2002, 232-236.
Tuzun, H., & Yilmaz, O. (2002). Instructor support in web-based instruction. Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2002(1), 1987-1992. Retrieved September 23, 2003, from http://dl.aace.org/10496
Tuzun, H. (2002). Evaluating the effectiveness of online courses. Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2002(1), 1985-1986. Retrieved September 23, 2003, from http://dl.aace.org/10495
Tuzun, H., & Yilmaz, O. (2002). Bringing inservice and preservice teachers together in an online learning community. In S. Espinoza (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 2410-2411). Retrieved February 22, 2006, from http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED472250
Yilmaz, O., & Tuzun, H. (2001). Creating an online community by using ICQ activelist. Annual Proceedings of Selected Research and Development Papers Presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology (pp. 455-461). Retrieved February 22, 2006, from http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED470124
Tuzun, H. (2001). Guidelines for converting existing courses into web-based format. Annual Proceedings of Selected Research and Development Papers Presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology (pp. 360-370). Retrieved February 22, 2006, from http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED470167
Yilmaz, O., & Tuzun, H. (2001). Web based instruction: Instructor and student problems. Annual Proceedings of Selected Research and Development Papers Presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology (pp. 462-469). Retrieved February 22, 2006, from http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED470125
Tuzun, H., Graham, C., Sluder, K. J., & Lee, S. (2001). Usability testing of the indiana university education faculty web forms. Annual Proceedings of Selected Research and Development Papers Presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology (pp. 350-359). Retrieved February 22, 2006, from http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED470166
Kitap / Kitap  Bölümü
Baş, T., & Tüzün, H. (2014). Tüketicileri (kullanıcıları) ve ürün kullanımlarını analiz etmek için göz izleme yönteminin kullanılması. In M. Babaoğul, A. Şener, & E. B. Buğday (Eds.), Tüketici Yazıları (IV) (pp. 217-234). Ankara, Turkey: Eryılmaz Offset.
Tüzün, H., Akıncı, A., Yıldırım, D., & Sırakaya, M. (2013). Bilgisayar oyunları ve öğrenme. In K. Çağıltay, & Y. Göktaş (Eds.), Öğretim teknolojilerinin temelleri: Teoriler, araştırmalar, eğilimler (pp. 597-614). Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
Tüzün, H., Bilgiç, H.G., Kalaycı, E., Çınar, M., Akıncı, A., Yıldırım, D., & Yüksel, Y. (2011). Yerleşik bir dersin web-tabanlı uzaktan eğitim için yeniden tasarımı. In B.B. Demirci, G. Telli-Yamamoto, & U. Demiray (Eds.),Türkiye'de e-öğrenme: Gelişmeler ve uygulamalar II (pp. 175-199). Eskişehir, Turkey: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Tüzün, H. (2010). Dünya üzerine yayılmış çok-kullanıcılı çevrim-içi eğitsel bir bilgisayar oyununun teknik yapısı ve türkiye'de yaklaşımlar. In G. Telli-Yamamoto, U. Demiray, & M. Kesim (Eds.), Türkiye'de e-öğrenme: Gelişmeler ve uygulamalar (pp. 261-281). Ankara, Turkey: Cem Web Ofset.
Barab, S., Dodge, T., Tuzun, H., Job-Sluder, K., Jackson, C., Arici, A., Job-Sluder, L., Carteaux Jr., R., Gilbertson, J., & Heiselt, C. (2007). The quest atlantis project: A socially-responsive play space for learning. In B. E. Shelton & D. A. Wiley (Eds.), The educational design and use of simulation computer games (pp. 159-186). Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers.
Tüzün, H. (2006). Multiple motivations framework. In M. Pivec (Ed.), Affective and emotional aspects of human-computer interaction: Game-based and innovative learning approaches (pp. 59-92). Amsterdam, Netherlands: IOS Press.
Özet bildiri / Poster /Sunum 
Taşkın, B., Tüzün, H., Coşkun, H.İ., Arslan, Ö. (2014, May). Merkezi hekim randevu sistemi mobil uygulamasının kullanılabilirlik değerlendirmesi. Paper presented at the 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Sandıklı.
Akınci, A., & Tüzün, H. (2013, October). A content analysis: Teaching computer programming using educational robotics. Paper presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Anaheim, CA.
Akınci, A., & Tüzün, H. (2012, October). Okuryazarlığa yeni bir bakış: Programlama okuryazarlığı. Paper presented at the 6th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, Gaziantep.
Telli, E., Alır, A., Şahin, Y., & Tüzün, H. (2012, October). Üç-boyutlu dokunmatik yol bulma amaçlı bir kiosk sisteminin kullanılabilirlik açısından değerlendirilmesi. Paper presented at the 6th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, Gaziantep.
Tuzun, H. & Aydin, C.H. (2011, November). FATIH project in Turkey. Panel session at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Jacksonville, FL.
Altan, T., & Tuzun, H. (2011, November). Technology-rich individual learning environments: A science course case. Paper presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Jacksonville, FL.
Akinci, A., Kurtoglu, M., Pala, F.K., Tuzun, H. (2011, November). Usability testing of the registrar’s office web site of a Turkish university. Paper presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Jacksonville, FL.
Altan, T., Tüzün, H. (2011, Temmuz). Teknoloji-zengin bireysel öğrenme ortamları: Fen ve teknoloji dersi örneği. II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan poster, Erzurum.
Özdinç, F. & Tuzun, H. (2010, October). Developing and practicing 3d virtual orientation. Paper presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Anaheim, CA.
Sert, S., & Tuzun, H. (2010, October). The effect of educational computer games on high school students' performance level related to internet knowledge. Roundtable Discussion at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Anaheim, CA.
Pala, F.K., Ilgaz, H., Altan, T., Çınar, M., & Tuzun, H. (2010, October). Usability testing of a university library web site. Poster session presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Anaheim, CA.
Tüzün, H. (2010, June). Dealing with plagiarism in pre-service teacher education: The case of an introductory programming course. Paper presented at the ICT in the Education of the Balkan Countries Conference, Varna, Bulgaria.
Tuzun, H. (2009, October). Effects of game-based learning environments on students' achievement and computer self-efficacy in a computer course. Paper presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Louisville, KY.
Tüzün, H. (2009, Mayıs). Quest atlantis projesi. 3. Ulusal Böte Öğrenci Kurultayında sunulan bildiri, Eskişehir, Türkiye.
Tüzün, H. (2008, Aralık). İnternet oyunları. i-net-tr'08, XIII. Türkiye'de İnternet Konferansı'nda sunulan bildiri, Ankara, Türkiye.
Tuzun, H. (2008, November). Using ubiquitous internet technologies in programming education. Paper presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Orlando, FL.
Tuzun, H., Yilmaz Soylu, M., Karakus, M., Inal, Y., & Kizilkaya, G. (2008, March). The effects of computer games on primary school students' achievement and motivation in geography learning. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New York, NY.
Tüzün, H. (2008, Ocak). Programlama eğitiminde motivasyon. Akademik Bilişim 2008 Konferansı'nda sunulan bildiri, Çanakkale, Türkiye.
Tüzün, H., Yıldız, B., Akçapınar, G., Mısırlı, Ö., Ergü, S. ve Haşlaman, T. (2007, Kasım). Nokta, doğru ve düzlem konularının bir bilgisayar oyunu ortamında pekiştirilmesi. 1. Ulusal İlköğretim Kongresinde sunulan bildiri, Ankara, Türkiye.
Tuzun, H. (2007, April). Blending video games with learning: Issues and challenges with classroom implementation in the turkish context. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL.
Tüzün, H. (2007, Ocak). Programlama 2.0: Programlama eğitiminde yenilikçi internet teknolojilerinin kullanılması. Akademik Bilişim 2007 Konferansı'nda sunulan bildiri, Kütahya, Türkiye.
Tüzün, H. (2006, Aralık). Bilgisayar oyunlarının yararları ve zararları. i-net-tr'06, XI. Türkiye'de İnternet Konferansı'nda sunulan bildiri, Ankara, Türkiye.
Tüzün, H. (2006, Eylül). Çok-kullanıcılı sanal ortamlarda bilgisayar oyunları ile
öğrenme.
VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde düzenlenen mini sempozyum, Ankara, Türkiye.
Tüzün, H. (2006, Eylül). Çok-Kullanıcılı Sanal Ortamları Kullanan Eğitsel Bir
Bilgisayar Oyunu örneği: Quest Atlantis projesi. H. Tüzün (Başkan), Çok-kullanıcılı sanal ortamlarda bilgisayar oyunları ile öğrenme. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde düzenlenen mini sempozyum, Ankara, Türkiye.
Kızılkaya, G., Yılmaz Soylu, M. ve Tüzün, H. (2006, Eylül). Eyvah öğrenciler küçüldü: Üniversite öğrencilerinin çok-kullanıcılı sanal bir bilgisayar ortamında bilgisayar okuryazarlığı eğitimi alması. H. Tüzün (Başkan), Çok-kullanıcılı sanal ortamlarda bilgisayar oyunları ile öğrenme. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde düzenlenen mini sempozyum, Ankara, Türkiye.
Baş, T., Dönmez, O., Demiraslan, Y. ve Tüzün, H. (2006, Eylül). 112 Ambulans: Lise öğrencilerinin çok-kullanıcılı bir oyun ortamında ilk yardım konusunu öğrenmesi. H. Tüzün (Başkan), Çok-kullanıcılı sanal ortamlarda bilgisayar oyunları ile öğrenme. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde düzenlenen mini sempozyum, Ankara, Türkiye.
Bayazıt, A., Baş, T. ve Tüzün, H. (2006, Eylül). Erozyonla mücadelede yeni bölgeler: Erozyon konusunun ve önleme yöntemlerinin 3-boyutlu çok- kullanıcılı bir oyun ortamında öğrenilmesi. H. Tüzün (Başkan), Çok-kullanıcılı sanal ortamlarda bilgisayar oyunları ile öğrenme. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde düzenlenen mini sempozyum, Ankara, Türkiye.
Tüzün, H., Yılmaz, M., Karakuş, T., İnal, Y. ve Kızılkaya, G. (2006, Şubat). Bilgisayar oyunlarının öğrencilerin öğrenme ve motivasyonuna olan etkileri. Akademik Bilişim 2006 Konferansı'nda sunulan bildiri, Denizli, Türkiye.
Barab, S. A., Arici, A., Jackson, C., & Tuzun, H. (2005, August). Quest Atlantis: Designing a 3-d learning environment at the intersection of learning, playing, and helping. Paper presented at the 11th Biennial Conference of EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction), Nicosia, Cyprus.
Tuzun, H., & Yilmaz, O. (2005, April). A comparative analysis of middle school students' internet literacy based on gender. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Montreal, Canada.
Tuzun, H., & Yilmaz, O. (2005, April). Multiple motivations framework. Roundtable Discussion at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Montreal, Canada.
Tüzün, H. (2005, Şubat). Dünya üzerine yayılmış çok-kullanıcılı çevrim-içi eğitsel bir bilgisayar oyununun teknik olarak tamamlanması. Akademik Bilişim 2005 Konferansı'nda sunulan bildiri, Gaziantep, Türkiye.
Dodge, T., Carteaux, R., & Tuzun, H. (2003, April). Quest atlantis: Developing participant structures that transform. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL.
Tuzun, H. (2002, November). 3-Dimensional virtual worlds on the internet. Roundtable Discussion at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Dallas, TX.
Yilmaz, O., & Tuzun, H. (2002, June). Middle school students' attitudes toward educational uses of the internet in turkey. Poster session presented at the World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Denver, CO.
Yilmaz, O., & Tuzun, H. (2002, June). Creating online communities on the internet. Poster session presented at the World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Denver, CO.
Alford, P., Ludwig, B., Tuzun, H., Zapf, J., Nelson, L., Padron, S., & Oncu, S. (2002, March). IST masters @ a distance program course design and development process. Roundtable Demonstration and Discussion at the Annual IST Conference, Bloomington, IN. Retrieved September 23, 2003, from www.indiana.edu/~istb/conferences/2002/IST_Conf_2002_abstracts_1.htm
Tuzun, H., Ellis, M. L., & Kim, T. Y. (2000, October). A case study: Factors affecting dropout rates in adult distance education. Paper presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Denver, CO.
Tuzun, H., Fiester, H. R., Peterson, B., & Sheu, F. R. (2000, October). A case study: University peoples' needs for the web. Paper presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Denver, CO.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara - E-posta: bote@hacettepe.edu.tr